1. استعمار،سیاست و دنیای اسلام در عصر مشروطیت

مرتضی شیرودی

دوره 4، شماره 12 ، تابستان 1396، صفحه 7-34

چکیده
  چکیده بی شک بخشی از دلایل وقوع انقلاب مشروطه را باید در خارج از مرزهای ایران جستجو کرد.در این زمینه،استعمار اروپایی عامل مهمی بود اما استعمار،فقط مسأله ایران و ایرانیان نبود بلکه استعمار را باید پدیده کلانی دانست که همه کشورهای اسلامی را در بر گرفت اما آنچه پیوند استعمار با جهان اسلام را پررنگ تر می کرد،ویژگی ها یا همان ناتوانی های ...  بیشتر

2. زمینه‌های عینی شکل‌گیری سنت‌گرایی در نظام فکری سیدحسین نصر

سید سجاد آل سیدغفور؛ مسعود معینی پور

دوره 4، شماره 12 ، تابستان 1396، صفحه 35-58

چکیده
  موضوع مقاله حاضر زمینه‌های عینی اندیشه سیدحسین نصر است.(مساله) این موضوع از این رو حائز اهمیت است که گفتمان سنت‌گرایانه در کنار دو گفتمان بنیادگرایانه و متجدد از اسلام، متفکران و ناقدان بسیاری دارد. در بررسی اندیشه متفکران می‌توان از روش‌های گوناگون استفاده نمود. در این پژوهش، سعی‎شده با استفاده از روش هرمنوتیک اسکینر، به زمینه‌های ...  بیشتر

3. شورای همکاری خلیج فارس و روند بیداری اسلامی در بحرین

مجید عباسی؛ حسن حسنی

دوره 4، شماره 12 ، تابستان 1396، صفحه 59-78

چکیده
  بحرین کشوری کوچک اما مهم در معادلات منطقه ای است. این کشور در دوره پس از استقلال از ایران در سال 1971 همواره تلاش داشته تا با توجه به ضعف ژئوپلتیکی و ناتوانی در حفظ امنیت و استقلال به اتحاد با قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای مبادرت کند. لذا زمانیکه تشکیل شورای همکاری خلیج فارس در سال 1981 مطرح شد این کشور با توجه به ضعف های ساختاری در حوزه ...  بیشتر

4. آسیب شناسی نشریات تخصصی علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایران :موانع و راهکارها

رضا دلاوری

دوره 4، شماره 12 ، تابستان 1396، صفحه 79-117

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناخت وضع موجود نشریات تخصصی علوم سیاسی و روابط بین الملل و فهم بهتر وضعیت این نشریات و شناسایی تنوع و فراوانی و آسیب ها و خلا های موجود در این زمینه سازماندهی گردیده است.در این مقاله با روش تحلیل محتوا به بررسی و آسیب شناسی بیش از 177 نشریه تخصصی اعم از علمی پژوهشی ،علمی ترویجی و علمی تخصصی موجود در زمینه علوم سیاسی ...  بیشتر

5. پیامدهای افراط‌گرایی دینی در خاورمیانه بر سیاست خارجی ایالات متحده در دوران بوش و اوباما

حسین اسلامی؛ محسن اسلامی

دوره 4، شماره 12 ، تابستان 1396، صفحه 119-149

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تغییر رویه سیاست خارجی آمریکا در منطقه خاورمیانه نسبت به افراط گرایی دینی است. برای مطالعه این روند، توجه به نظریه سازه‌انگاری به عنوان مبنای سیاست خارجی ایالات متحده ضرورت دارد بعد از تهاجم شوروی به افغانستان در دهه هشتاد میلادی، آمریکا به منظور تقابل با این امر به تشکیل، سازماندهی و پشتیبانی گروه القاعده پرداخت. ...  بیشتر

6. تحلیل مؤلفه مشروعیت سیاسی از منظر جریان های فکری اسلامی – ایرانی (سده های سوم تا هشتم هجری)

حبیب عشایری

دوره 4، شماره 12 ، تابستان 1396، صفحه 151-188

چکیده
  بررسی مولفه مشروعیت سیاسی بویژه ازمنظر جریان های فکری اسلامی-ایرانی درطی سده های سوم تاهشتم هجری نشان دهنده ترسیم جامعه هرمی شکل چه از دیدگاه فلسفه سیاسی و چه از نقطه نظر جریان های دیگر است ودراین خصوص می توان به اندیشه های فارابی،ابن سینا،غزالی،خواجه نصیروسایراندیشمندان اشاره کرد. به گونه ای که یک نسبت مشترک می توان میان جامعه شاهی ...  بیشتر