عنوان (آمار سال 1399)
مقدار
تعداد پذیرش 34
تعداد عدم پذیرش 21
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 12
متوسط زمان تا اولین اقدام 1
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 3
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 20
متوسط زمان داوری 15
متوسط زمان پذیرش 40
متوسط زمان عدم پذیرش با داوری
19
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 3
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 27
درصد پذیرش 38
متوسط تعداد داوری 2

ترتیب انتشار

فصلنامه

سیاست داوری

دوسو ناشناس

زبان نشریه

فارسی (+چکیده و منابع: انگلیسی)

 

نوع مقالات

پژوهشی

نوع دسترسی

رایگان(تمام متن)

هزینه انتشار

150 هزار تومان جهت داوری

+

350 هزار تومان برای انتشار

نحوه صدور گواهی پذیرش مقاله

الکترونیکی

استفاده از نرم افزار مشابهت یاب برای مقالات

سمیم نور

قابل توجه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران گرامی

نشریه سپهر سیاست در ارزیابی سال 1400 دانشگاه آزاد اسلامی، موفق به دریافت رتبه الف گردید.

قابل توجه نویسندگان محترم، هزینه انتشار مقاله در نشریه سپهر سیاست به شرح ذیل بوده، و پرداخت هزینه به

سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به هیچ وجه مورد تایید نشریه نبوده و نشریه هیچ مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.

هزینه داوری: 150 هزار تومان

هزینه انتشار(به شرط پذیرش در مرحله داوری و انجام اصلاحات): 350 هزار تومان

شماره حساب: 0115860878001

شماره شبا:890190000000115860878001

شناسه واریز: 180100000003

 

 

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 29، پاییز 1400 

ابر واژگان