مقالاتی که از 1 فروردین 1399 در سامانه ثبت شوند، مشمول دستورالعمل ذیل خواهند بود

پژوهشگر گرامی

براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی «نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی» به شماره 10/62815 مورخ 1398/10/4 مقرر گردید در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد).

نشریه سپهر سیاست در پایگاه های زیر نمایه شده است:

ISC                       DRJI            GoogleScholar

 CIVILICA                          ROAD                  MagIran

NoorMags                      DOAJ

سامانه ارزیابی نشریات دانشگاه آزاد

 

شماره جاری: دوره 7، شماره 23، بهار 1399 

1. مکتب جبل عامل و تحولات فرهنگی صفویه

صفحه 10-28

10.22034/sej.2020.1884792.1211

محمدرضا عبداله نسب؛ علی شیرخانی؛ مقصود رنجبر


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
شاپا الکترونیکی
2538-5674

بانک ها و نمایه نامه ها