دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. نقش آینده‌پژوهی در قوانین دینی برای اداره جامعه براساس نظریه ادراکات اعتباری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

10.22034/sej.2021.1912652.1268

سید حاتم مهدوی‌نور؛ حسین حاجی پور؛ عیسی مولوی وردنجانی


2. بررسی موئلفه ها و ابعاد سیاسی اجتماعی فرضیه کتابسوزی در ایران به وسیله فاتحان مسلمان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

10.22034/sej.2021.1914495.1271

صفیه رضائی


3. بررسی و ارزیابی پیامدهای سیاسی اقتصاد نفتی پهلوی دوم

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

10.22034/sej.2020.1915052.1274

حسین حسین زاده؛ فریدون اکبرزاده؛ لنا عبدالخانی؛ حامد محقق نیا


4. تأثیر سیاست های جذب سرمایه گذاری خارجی و تأثیر آن بر توسعه اقتصاد و روابط بین المل ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

10.22034/sej.2021.1915661.1276

سیدعظیم حسینی


5. بررسی تعارض ارزشی در شیوه های جامعه پذیری سیاسی کارگزاران رسانه های جمعی ایران در سال 1398

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

10.22034/sej.2021.1918435.1283

محمد ساعی فر؛ اصغر مهاجری؛ امیر مسعود مظاهری؛ علی اصغر محکی


6. تحلیل ویژگی‌های رهبری امام خمینی(ره) از منظر روانشناسی سیاسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

10.22034/sej.2021.1918719.1284

مسعود اخوان کاظمی؛ امید شکرانه ارزنقی