تماس با ما

آدرس

قم- پردیسان- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم- حوزه معاونت پژوهش و فناوری

تلفن:  025-32800281

پست الکترونیک: c.sepehr1397@gmail.com

 


CAPTCHA Image