1. چرایی و ویژگی‌های فرهنگ سیاسی دولت‌گرا

محمدرضا صیاد؛ محمد علی خسروی؛ علی شیرخانی؛ ملک تاج خسروی باب اناری

دوره 5، شماره 16 ، تابستان 1397، صفحه 1-25

چکیده
  فرهنگ سیاسی دولت‌گرا نوعی از فرهنگ سیاسی است که بر اساس آن مردم با دوری از عرصه‌ی فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی وظایف و اختیارات خود را در عرصه‌ی عمومی به دولت واگذار می‌کنند و نخبگان سیاسی نیز با پذیرش این وظایف و اختیارات انتظارت و توقعات فزاینده‌ای را از دولت‌ها به وجود می‌آورند.. با توجه به این که فرهنگ سیاسی نحوه نگرش و بینش هر ...  بیشتر

2. رویکردهای مختلف در زمینه نسبت فرهنگ و تمدن

محمد ترابی

دوره 5، شماره 16 ، تابستان 1397، صفحه 27-52

چکیده
  از دیر باز تعریف مفاهیمی نظیر جامعه،فرهنگ،تمدن، ملت و.... با دشواری های بسیار روبه رو بوده و آثار زیادی در باره این دو مفهوم به رشته تحریر در آمده است. اندیشمندان ونظریه پردازان با رویکردهای متفاوت واز زوایای گوناگون آن را مورد کاوش وباز بینی قرار داده اند و درمعرض تفسیرهای گوناگون ومتنوع قرار داده اند.نویسندگان ومحققان مختلف هریک ...  بیشتر

3. مقایسه تحلیلی عدالت درفلسفه سیاسی افلاطون و جان راولز (باتاکیدبرنظریه مثال خیرافلاطون)

حبیب عشایری

دوره 5، شماره 16 ، تابستان 1397، صفحه 53-87

چکیده
  در مدینه فاضله افلاطونی سلسله مراتب به حسب مرتبه دانشی که افراد دارند، مشخص می شود. از این رو فرمانروایان حکیم، نمایندگان « علم شهودی » اند و نگهبانان دستیاران آنان هستند و تجزیه و تحلیل مسائل و راهنمایی درست افکار مردمان را به عهده دارند. مردمان عادی نیز به ایمان و عقاید درستی که علما به آنان می آموزند بسنده می کنند. بر این اساس، ...  بیشتر

4. جایگاه منابع انرژی خاورمیانه در راهبرد سیاست خارجی چین در دوران پسا جنگ سرد (مطالعه موردی ایران و عربستان سعودی)

محمدرضا آدابی؛ داوود کیانی؛ ماشالله حیدرپور

دوره 5، شماره 16 ، تابستان 1397، صفحه 89-120

چکیده
  منطقه خاورمیانه از مناطق پُراهمیت جهان است که از زمان های بسیار دور مورد توجه قدرتهای جهان بوده است. ویژگی بارز این منطقه برخورداری از ذخائر بزرگ نفت و گاز است. اما موضوعی که در سده بیستویکم پُررنگ شده است، خیزش چین و تلاش این کشور آسیایی پس از گذراندن دوره اصلاحات برای حضور پویا و مؤثر در مناطق استراتژیک جهان از جمله خاورمیانه است ...  بیشتر

5. هستی شناسی توافق هسته ای ایران و 5+1 از منظر رابطه ساختار –کارگزار

محسن عامری شهرابی؛ محمود شهیدی

دوره 5، شماره 16 ، تابستان 1397، صفحه 121-143

چکیده
  هستی شناسی توافق هسته ای ایران و 5+1 از منظر رابطه ساختار –کارگزار توافق میان ایران و گروه 5+1 به ویژه آمریکا در حد تعدیل رفتار ایران است یا می تواند -یا باید -فراتر رفته و به تغییرات ماهوی بیانجامد؟ اساسا تعاملات در متن ساختارهای اجتماعی از یک سو و مقاصد کارگزاران از سوی دیگر شکل می گیرند؛ یعنی باید علاوه بر نقش زیربناهای ساختاری اجتماعی ...  بیشتر

6. نقش طبقه متوسط جدید در بی ثباتی سیاسی ایران در عصر پهلوی دوم

سعید جهانگیری؛ ابوالقاسم طاهری؛ علیرضا ازغندی؛ احمد ساعی

دوره 5، شماره 16 ، تابستان 1397، صفحه 145-161

چکیده
  انقلاب اسلامی ایران را می‌توان یکی از مهم ترین پدیده‌های قرن بیستم دانست. در روابط سیاسی- اجتماعی جوامع مدرن، نقش‌پذیری طبقه متوسط جدید در مشارکت‌های سیاسی، فرهنگی جامعه نکته‌ای قابل کتمان می‌باشد. این طبقه، کانون فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی در درون جامعه شهری جدید است و این در حالی است که طبقه متوسط جدید به لحاظ جایگاه اجتماعی ...  بیشتر

7. بررسی نقش سازمان های غیر دولتی در افزایش سرمایه اجتماعی و تاثیر آن بر توسعه در ایران مطالعه موردی استان قم

هادی همتی نژاد؛ مقصود رنجبر؛ مهدی عسکری؛ سید وحید حسینی

دوره 5، شماره 16 ، تابستان 1397، صفحه 163-188

چکیده
  چکیده: مسأله توسعه مانند برخی مسائل، امری کامل و جامع است؛ که نیازمند مشارکت همه جانبه مردم در سیاستگذاری توسعه کشور می باشد. لذا در شرایط کنونی امکان تحقق اهداف دولت ها در زمینه توسعه، بدون مشارکت آحاد جامعه وجود ندارد. این مقاله به بررسی نقش سازمان های غیر دولتی در افزایش سرمایه اجتماعی و تاثیر آن بر توسعه در ایران می پردازد. محدوده ...  بیشتر