1. مبنای کلامی و تبیین قلمرو دین و تاثیر ان بر مفهوم حکومت از دیدگاه شهید مرتضی مطهری

محمد ترابی

دوره 4، شماره 13 ، پاییز 1396، صفحه 7-24

چکیده
  دیدگاههای متفاوت در عـرصه انـدیشه‌ها و فـلسفه‌ها و سپس تاثیر آن‌ بر‌ اندیشه‌ سیاسی و همچنین بر عمل سیاسی هـمیشه از مـهم ترین و سرنوشت‌سازترین مقوله‌های زندگی بشر بوده است‌ و دین‌ در‌ این میانه در طول تاریخ نقشی ویژه را به خود اخـتصاص داده اسـت. "قلمرو دین" یکی از مباحث مهم و نوپیدای دین پژوهی مدرن و انسان معاصر است که امروزه بخشی ...  بیشتر

2. زنان و سیاست

شهره شهسواری فرد

دوره 4، شماره 13 ، پاییز 1396، صفحه 25-44

چکیده
  برای بیدار شدن مردم، این زنانند که باید بیدار شوند وقتی دختری حرکت می کند یک خانواده به جنبش در می آید و پس از ان روستا ،شهر، ملت نیز تکان خواهد خورد . (جواهر لعل نهرو) چکیده جوامع در حال توسعه ، در حال گذار از نگرش های سنتی به ایستارهای نوین هستند . اما در این دوران گذار هم ، زنان جایگاهی شایسته در عرصه مشارکت سیاسی نیافته و به عنوان موجود ...  بیشتر

3. دشواره مشروعیت در تمدن اسلامی

محمدهادی احمدی

دوره 4، شماره 13 ، پاییز 1396، صفحه 45-75

چکیده
  مدعای این نوشتار آن است که فراز و فرود تمدن اسلامی بیش از هر امری بسته منازعات قدرت و مسئله مشروعیت سیاسی دولت‌های اسلامی بوده است. در حالی که اوج تمدن اسلامی در دولت عباسیان ظهور می‌یابد، در همان دولت نیز فرود عصر زرین تمدن اسلامی نمود می‌یابد. اما ریشه‌های این فراز و فرود در فرهنگ سیاسی و تحولات سیاسی ـ اجتماعی دولت‌های نبوی و اموی ...  بیشتر

4. بررسی شکل گیری و علل ناکامی قیام های مردمی خاورمیانه(2011-2017)

وحید خوش گفتار لامع؛ ماشااله حیدرپور

دوره 4، شماره 13 ، پاییز 1396، صفحه 77-99

چکیده
  با وقوع این تحولات و سپری شدن چندین سال از آغاز این قیام ها و تبعات نه چندان مطلوب این رخداد در کشورهای عربی، در انجمن ها و پژوهشکده ها پیرامون بررسی مولفه های شکل گیری این قیام ها و علل ناکامی آن مطالعات بسیاری صورت گرفته است که نتایج آن در ارتباط با تحلیل این موضوعات نقطه نظرات کاملاً متفاوتی بر اساس تاثیر گذاری یک مولفه یا متغیر خاص ...  بیشتر

5. آزادی و حقوق بشر از دو منظر سید احمد فردید و سید حسین نصر

محمد جواد سعدی پور؛ علی دارابی

دوره 4، شماره 13 ، پاییز 1396، صفحه 101-126

چکیده
  فردید با ابداع و بسط مفهوم غربزدگی وتقسیم آن به دو نوع غیر مضاعف و مضاعف که مشمول دوران قدیم وجدید می شود تاثیر زیادی بر جامعه فکری ایران داشته است. فردید رنسانس را آغاز غربزدگی مضاعف می داند،چرا که دوره سلطه موضوعیت نفسانی یا اصالت سوبژکتیویسم منبعث ازاومانیسم است.نصرنیز با طرح گفتمان سنت گرایی و یا حکمت خالده؛سوژه خود محور اومانیستی ...  بیشتر

6. مقایسه سیستم آموزشی(مهارتی) جمهوری اسلامی ایران با ژاپن از منظ رسیاستگذاری آموزشی

مهدی عسکری؛ محمدحسن الهی منش؛ رضا پریزاد

دوره 4، شماره 13 ، پاییز 1396، صفحه 127-158

چکیده
  آموزشهای مهارتی کلید توسعه پایدار در هر کشور است و در حال حاضر اهمیت خاص آن بر کسی غامض و پنهان نیست . ما در این پژوهش تلاش نمودیم تا با روش علمی این مساله را مورد توصیف،تبیین و تجزیه علمی قرار دهیم. با توجه به اینکه سوال تحقیق ما در ارتباط با، مقایسه سیاستگذاری آموزش مهارتی جمهوری اسلامی ایران و ژاپن بوده و دلایل ناکارآمدی آموزش مهارتی ...  بیشتر

7. قانون اساسی مشروطیت در ترازوی اندیشه شیخ فضل الله نوری

علیرضا نائیج؛ سیدابراهیم معصومی؛ مرتضی اشرافی

دوره 4، شماره 13 ، پاییز 1396، صفحه 159-178

چکیده
  شیخ فضل الله نوری از علمای طراز اول در نهضت مشروطیت (عدالتخوانه) و مخالف با استبداد بود؛ اما پس از اینکه دست روسنفکران غرب زده وارد نهضت مشروطه شد و نهضت مشروطه‌ای که مد نظر شیخ و علمایی که برای محدود کردن استبداد به پا خواسته بودند در دست روشنفکران قرار گرفت شیخ با علم کردن مشروطه مشروعه به مخالفت با آنان برخواست، اما روشنفکران موفق ...  بیشتر