1. گفتمان انقلاب اسلامی و مسایل و چالش های فرا روی آن

علی خالقی

دوره 4، شماره 11 ، بهار 1396، صفحه 7-21

چکیده
  در نوشته حاضر بدنبال بررسی مسایلی هستیم که می توانند گفتمان انقلاب اسلامی ونظام برآمده ازآن را در محیط داخل وبیرون از آن به چالش بکشاند.احتمال ظهورچالش های گفتمانی از سوی اسلام مدنی،فرهنگی وسلفی با وجود بسترهای تشدید کننده ای داخلی مانند مشکلات فرهنگی،اجتماعی واقتصادی و جاه طلبی ودشمنی برخی از دولت های منطقه از جمله عربستان،ترکیه ...  بیشتر

2. جایگاه هویت ملی در ایران نگاهی به تطور تاریخی، الگوها و سیاست‌های هویت ملی

فرشید دیلمقانی؛ محمدعلی قاسمی ترکی

دوره 4، شماره 11 ، بهار 1396، صفحه 29-58

چکیده
  هؤیت ملی ایرانیان به عنوان ما حاصل خودآگاهی نسبت به انباشتی تاریخی از تجربه‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، سرزمینی بنام ایران، مانند سایر کشورهای جهان، پدیده‌ای مدرن است که به تدریج بعد از ارتباط ایران با غرب به ویژه بعد از شکست‌های متعدد از روس‌ها و اعزام نخبگان ایرانی و پیدایی مشکله هؤیت در نزد این افراد، در ایران پدیدار گردید. ...  بیشتر

3. بررسی اندیشه سیاسی سید اسدالله خرقانی

عصمت غفاری؛ مقصود رنجبر؛ علی شیرخانی

دوره 4، شماره 11 ، بهار 1396، صفحه 59-79

چکیده
  سید اسدالله خرقانی ازجمله شخصیت‌های درجه دومی است که در جریان نهضت مشروطه حضور مؤثر داشته و در به صحنه کشاندن شخصیت‌های دینی و سیاسی درجه اول مؤثر بوده است. وی در ضمن فعالیت‌های سیاسی، به فعالیت‌های دینی و علمی نیز می‌پرداخت و سرانجام باعث پیدایی مشی خاصی در اسلام‌شناسی به نام قرآن گرایی یا بازگشت به قرآن شد. سؤال اصلی این پژوهش ...  بیشتر

4. مفهوم امنیت از منظر رئالیسم،لیبرالیسم،سازه انکاری و انتقادی

شهرام عسکری حصن؛ ابراهیم انوشه؛ نیلوفرالسادات عمرانی

دوره 4، شماره 11 ، بهار 1396، صفحه 81-103

چکیده
  این پژوهش در پی تجزیه و تحلیل مفهوم امنیت در تئوری های گوناگون رئالیسم لیبرالیسم سازه انگاری و انتقادی در طی ادوار گذشته و سیر تکوین تئوری های سنتی تا کنون می باشد.ظن غالب و مسلط بطور خاص در تفکر اندیشمندان و سیاستمداران این می باشد که مفهوم امنیت به شکل سنتی هدف اولیه دولت ها برای بقا و حفظ خود در نهایت خودیاری می باشد .و رویکرد به مولفه ...  بیشتر

5. علل شکست انقلاب مصر و سقوط دولت مرسی

محمد ستوده؛ محمدعلی صادق زاده

دوره 4، شماره 11 ، بهار 1396، صفحه 105-132

چکیده
  تحولات شمال افریقا، خاورمیانه و خیزش مردمی در کشور های عربی بخصوص مصرمی توانست توازن و ساختار قدرت در حوزه عربی - اسلامی منطقه را تحت تاثیر قرار دهد . با دمیده شدن روح بیداری اسلامی در میان مردم مصر در 25 ژانویه 2011 ما شاهد اوجگیری تدریجی قیامهای مردمی و سقوط دولت مستبد حسنی مبارک رئیس جمهور مصر بودیم. با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ...  بیشتر

6. تأثیر سرمایه اجتماعی دولت‌های جمهوری اسلامی ایران بر وندالیسم اجتماعی

محمدحسن الهی منش؛ علیرضا میرزانیا

دوره 4، شماره 11 ، بهار 1396، صفحه 133-161

چکیده
  وندالیسم یکى از مشکلات جوامـع شـهرى به‌ویژه در حاشیه آن‌هاست که همگام با رشد و توسعه شتاب‌زده شهر و درونی نشدن فرهنگ شهرنشـینى در بـین جوامع به وجود آمده است. خرابکاری‌های شـهرى ازجمله انحرافـات یـا آشفتگی‌های اجتماعى هستند که در آن افراد سعى دارند نیازها، هیجانات و احساسات درونى خود را به شیوه‌ای بروز دهند و با در دسترس نبودن ...  بیشتر