دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، پاییز 1399 
4. ولایت فقیه در اندیشه سیاسی شیخ فضل‌الله نوری

صفحه 77-90

10.22034/sej.2020.1889558.1219

سید ابراهیم معصومی؛ حسین ارجینی؛ علی هاشم‌زاده کوشک قاضی