1. ارزیابی عملکرد خبری سه رسانه جریان‌ساز (روزنامه کیهان، اعتماد و همشهری) درباره برجام در سال‌های 94 -95

مرضیه رفعتی؛ عبدالعلی قوام؛ خلیل میرزایی؛ زهرا خرازی محمدوندی آذر

دوره 7، شماره 24 ، تابستان 1399، صفحه 0-0

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2020.1880356.1200

چکیده
  هدف و مساله اصلی مقاله: تصویرسازی خبری «برجام» از منظر سه رسانه جریان‌ساز(روزنامه کیهان، اعتماد و همشهری) طی سال‌های 94 -95 مدنظر پژوهش است. «برجام» به‌‌عنوان یکی از مهم‌‌ترین توافق‌‌های مطرح شده جهانی طی سال‌های اخیر‌، توجه شمار زیادی از کشورها را به خود جلب نموده و به تبع آن؛ در انواع رسانه‌‌های جمعی و اجتماعی بازتاب‌‌های ...  بیشتر

2. سیاست اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در قبال جنگ یمن از منظر نو واقعگرایی(2019 – 2015)

اکبر زارعی؛ مجید عباسی

دوره 7، شماره 24 ، تابستان 1399، صفحه 0-0

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2020.1897458.1237

چکیده
  بحران یمن یکی از فجایع بزرگ انسانی است که توسط برخی عوامل داخلی و خارجی اتفاق افتاده است. ضعف اقتصادی و مشکلات سیاسی و اجتماعی داخلی همچنین مشکلات زیر ساختی خدمات عمومی همراه با درگیری داخلی در سال 2014، دلیل اصلی مداخلات خارجی در این کشور را به اثبات رسانیده است. به دلیل عملکرد نامناسب سیاسی و بروز بحران های پی در پی داخلی، اعتراضات ...  بیشتر

3. بررسی رابطه اخلاق وسیاست دراندیشه وعمل شارلمان(موسس امپراطوری مقدس روم-ژرمنی)

علیرضا طاهری زاده؛ اکبر اشرفی

دوره 7، شماره 24 ، تابستان 1399، صفحه 0-0

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2020.1867163.1148

چکیده
  این پژوهش به دنبال بررسی رابطه ی اخلاق وسیاست در یکی از دوره‌های حکومتی بسیار برجسته اروپای مسیحی در قرون وسطی یعنی دوران حکمرانی شارلمان می‌باشد. برهمین اساس به دنبال پاسخی برای این پرسش است که آیا در حکومت شارلمان آن طور که از آموزه‌های دین مسیحیت بر می‌آید مبنای سیاست بر رعایت دقیق موازین اخلاقی بوده است؟ و این که مباحث و اصول ...  بیشتر

4. طبقه متوسط جدید و گذار به دموکراسی در جمهوری اسلامی ایران

عسکری پورحبیب؛ علی کریمی مله؛ مجید توسلی رکن آبادی

دوره 7، شماره 24 ، تابستان 1399، صفحه 0-0

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2020.1893493.1228

چکیده
  هدف از نگارش این پژوهش،تشریح،نقش طبقه متوسط جدید در فرایند گذار به دموکراسی درسالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود.نوسازی اقتصادی و اجتماعی گسترده بعد از جنگ،باعث افزایش جمعیت جوان و رشد اقشار تحصیلکرده دانشگاهی و گسترش طبقه متوسط جدید در ایران گردیده بود که نقش مهمی در پیدایش زمینه های مساعد درونی برای گذار به دموکراسی دارند.خواستهای ...  بیشتر

5. دولتِ «مقتدرِ مشروطه» در اندیشۀ ملک‌الشعرا بهار

رضا افسرده؛ حامد عامری گلستانی؛ لنا عبدالخانی؛ حامد محقق نیا

دوره 7، شماره 24 ، تابستان 1399، صفحه 0-0

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2020.1896506.1234

چکیده
  وضعیتِ آشفته و بحرانیِ ایرانِ پس از مشروطه، که از جنگ و بی‌ثباتیِ سیاسی ناشی می‌شد، موجب گردید تا ایدۀ «دولتِ مقتدر» پررنگ شود. بسیاری از نخبگانِ سیاسی و فکریِ آن زمان با درکِ شرایطِ بحرانی این ایده را دنبال کردند و با ایدۀ «دیکتاتوریِ منوّر» راه را برایِ حکومتِ رضاخان باز نمودند. ملک‌الشعرا بهار از کسانی بود که نخستین‌بار ...  بیشتر

6. رقابت‌های راهبردی متداخل کشورهای قدرتمند در هند- اقیانوسیه و اوراسیا

رضا سیمبر؛ دانیال رضاپور

دوره 7، شماره 24 ، تابستان 1399، صفحه 0-0

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2020.1895020.1232

چکیده
  اوراسیا و هند- اقیانوسیه طی سال‌های اخیر به دلیل اهمیت اقتصادی و راهبردی آن، به‌ سبب برخورداری از منابع سرشار، موقعیت ژئواستراتژیک و نقشِ مواصلاتیِ و همچنین واقع شدن تعداد زیادی از کشورها در حاشیة آن، به عنوان صحنه‌ای جدید برای رقابت قدرت‌های بزرگ و به طور عمده بین ایالات متحده، روسیه و هند دیده می-شود. با عنایت به تاریخ قرن بیست ...  بیشتر