1. ارزیابی عملکرد خبری سه رسانه جریان‌‌ساز (روزنامه کیهان، اعتماد و همشهری) درباره «برجام» (1394-1395)

مرضیه رفعتی؛ عبدالعلی قوام؛ خلیل میرزایی؛ زهرا خرازی محمدوندی آذر

دوره 7، شماره 24 ، تابستان 1399، صفحه 31-52

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2020.1880356.1200

چکیده
  هدف این پژوهش تصویرسازی خبری «برجام» از منظر سه رسانه جریان‌ساز (روزنامه کیهان، اعتماد و همشهری) طی سال‌های 1394-1395 بود. روش پژوهش تحلیل محتوای کمی و کیفی بوده و با نمونه‌‌گیری هدفمند‌، 300 خبر مرتبط با موضوع «برجام» مورد بررسی قرار گرفته و داده‌ها با نرم‌افزار spss پردازش شد. نتایج نشان داد علی‌رغم اهمیت «برجام»، برجستگی ...  بیشتر

2. سیاست اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در قبال جنگ یمن از منظر نوواقع‌گرایی (2019 – 2015)

مجید عباسی؛ اکبر زارعی

دوره 7، شماره 24 ، تابستان 1399، صفحه 7-30

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2020.1897458.1237

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی سیاست‌های اتحادیه اروپا و آمریکا در مقابل حمله نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به یمن بود. فرضیه اصلی پژوهش این است که اتحادیه اروپا بیشتر به دنبال استفاده از سازوکارهای حقوقی، دیپلماتیک و آغاز روند گفتگوهای ملی و بین‌المللی برای حل بحران بوده، ولیکن آمریکا در تلاش است تا با پشتیبانی کامل از سیاست‌های ...  بیشتر

3. بررسی رابطه اخلاق و سیاست در اندیشه و عمل شارلمان (موسس امپراطوری مقدس روم- ژرمنی)

علیرضا طاهری زاده؛ اکبر اشرفی؛ عباسعلی رهبر؛ مرتضی محمودی

دوره 7، شماره 24 ، تابستان 1399، صفحه 73-100

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2020.1867163.1148

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه اخلاق و سیاست در یکی از دوره‌های حکومتی بسیار برجسته اروپای مسیحی در قرون وسطی یعنی دوران حکمرانی شارلمان بود. بر این اساس، اینکه آیا در حکومت شارلمان آن طور که از آموزه‌های دین مسیحیت برمی‌آید مبنای سیاست بر رعایت دقیق موازین اخلاقی بوده است؟ و مباحث و اصول اخلاقی و مذهبی به چه میزان در تصمیم‌گیری‌ها ...  بیشتر

4. طبقه متوسط جدید و گذار به دموکراسی در جمهوری اسلامی ایران

عسکری پورحبیب؛ علی کریمی مله؛ مجید توسلی رکن آبادی

دوره 7، شماره 24 ، تابستان 1399، صفحه 101-134

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2020.1893493.1228

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تشریح نقش طبقه متوسط جدید در فرایند گذار به دموکراسی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود. در این راستا، سوال اصلی پژوهش این بود که گسترش طبقه متوسط جدید چه تاثیری در روند گذار به دموکراسی در ایران دارد؟ روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و یافته‌ها نشان داد، نوسازی اقتصادی و اجتماعی گسترده بعد از جنگ عراق و ایران، ...  بیشتر

5. دولت «مقتدر مشروطه» در اندیشه ملک‌الشعراء بهار

رضا افسرده؛ حامد عامری گلستانی؛ لنا عبدالخانی؛ حامد محقق نیا

دوره 7، شماره 24 ، تابستان 1399، صفحه 53-72

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2020.1896506.1234

چکیده
  وضعیت آشفته و بحرانی ایران پس از مشروطه که از جنگ و بی‌ثباتی سیاسی ناشی می‌شد، موجب گردید تا ایدۀ «دولت مقتدر» پررنگ شود. بسیاری از نخبگان سیاسی و فکری آن زمان با درک شرایط بحرانی، این ایده را دنبال کردند و با ایدۀ «دیکتاتوری منوّر» راه را برای حکومت رضاخان باز نمودند. ملک‌الشعراء بهار از جمله کسانی بود که نخستین‌بار این ...  بیشتر

6. رقابت‌های راهبردی متداخل کشورهای قدرتمند در هند - اقیانوسیه و اوراسیا

رضا سیمبر؛ دانیال رضاپور

دوره 7، شماره 24 ، تابستان 1399، صفحه 135-166

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2020.1895020.1232

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی روابط متقابل هند با روسیه و آمریکا در اوراسیا و هند- اقیانوسیه در شرایط نوین جهانی و نیز ارزیابی تحولات تدریجی و اثرگذار هند در این دو منطقه با بهره‌گیری از نظریه منطقه‌ی ژئوپلیتیکی بود. فرض بر این است که روابط متقابل درون مثلث به دلیل رشد قدمت هند در عرصه بین‌المللی و همچنین رقابت مداوم بین آمریکا و روسیه برای ...  بیشتر