1. بررسی ریشه‌های سیاسی و ایدئولوژیک جنبش حوثی‌ها

احمد جانسیز؛ مصطفی تارین

دوره 6، شماره 21 ، پاییز 1398، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2019.668899

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی و تشخیص ریشه‌‌ها، انگیزه‌‌ها و محرک‌‌های سیاسی و ایدئولوژیک جنبش حوثی‌ها‌‌ که در سال‌های اخیر در کشور یمن شکل گرفته است، بود. در این رستا، در بررسی دلایل علمی و نظری جنبش الحوثی نظریۀ دکمجیان مورد توجه قرار گرفته و به نقش زیدیه و نیز اقدامات حکام یمن به ویژه علی عبدالله صالح و اندیشه‌‌های حسین الحوثی پرداخته ...  بیشتر

2. روندهای منطقه‌‌ای ایران در قبال بحران امنیتی در افغانستان

رضا سیمبر؛ دانیال رضاپور؛ علی اسکندری نسب

دوره 6، شماره 21 ، پاییز 1398، صفحه 19-44

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2019.668901

چکیده
  هدف پژوهش حاضربررسی عوامل کاهش دهنده بحران امنیتی افغانستان و شرایط تقویت‌کننده روابط ایران با افغانستان بود. تحقیق با استفاده از تحلیل‌های استنباطی در چارچوب روش توصیفی و تحلیلی انجام شد. نتایج نشان داد،در افغانستان ترکیب پیچیده و چند لایه‌‌ای از عوامل اقتصادی، ساختار اجتماعی- مذهبی و عوامل سیاسی و بحران مشروعیت باعث شکل‌گیری ...  بیشتر

3. واکاوی جایگاه «آموزه تفاوت» در «نظریه عدالت جان رالز» و تبیین جامعه مطلوب متناسب با آن

حسن آرایش؛ سید مسعود حاصلی مفرد؛ محمد علی توانا

دوره 6، شماره 21 ، پاییز 1398، صفحه 45-64

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2019.668902

چکیده
  نوشتار حاضر درپی پاسخگویی به این پرسش اساسی است که دلالت‌های فلسفی «آموزه تفاوت» در نظریه «عدالت جان رالز» کدامند و این آموزه ترسیم‌گر کدامین جامعه مطلوب است؟ روش این مقاله تحلیلی و توصیفی بوده و نتایج نشان داد، «آموزه تفاوت» در نظریه «عدالت رالز»، درپی ایجاد زمینه‌‌های آزادی اساسی و برابر، برای همه شهروندان ...  بیشتر

4. روانشناسی سیاسی حکام قاجار (مطالعه موردی: روانشناسی سیاسی ناصرالدین شاه براساس سفرنامه ایشان)

راحله روحانی؛ علی اکبر امینی

دوره 6، شماره 21 ، پاییز 1398، صفحه 65-92

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2019.668955

چکیده
  هدف پژوهش حاضر توصیف و تبیین شخصیت اجتماعی ناصرالدین شاه قاجار و تاثیر آن بر سیاست‌های او با استفاده از تحلیل محتوای سفرنامه‌های این شاه قاجاری و براساس نظریه مازلو است. در این راستا، نوخواهی، دلشیفتگی و ترس از فرنگ، انزواطلبی، عدالت، سیمای زنان و هوسرانی شاه، توجه به نظم و قانون، خودکامگی شاه و خرد جمعی، پشیمانی شاه قاجار از قتل ...  بیشتر

5. سازوکار عملیاتی برای توزیع منصفانه و ثمربخش فرصت‌ها در روند توسعه: با تمرکز بر اصل 44

فاطمه قابل رحمت؛ سروش فتحی؛ مجید توسلی رکن آبادی؛ علی مرشدی زاد

دوره 6، شماره 21 ، پاییز 1398، صفحه 93-118

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2019.668957

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی و ارائه سازوکارهای مناسب جهت اجرای ثمربخش سیاست خصوصی‌سازی در راستای توزیع منصفانه و ثمربخش فرصت‌ها و منابع است. روش تحقیق کیفی و توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد، در کشورهایی با ضعف نهادهای کارآمد مانند ایران، خصوصی‌سازی از طریق واگذاری بنگاه‌ها، در جهتی مخالف با اهداف قانون اساسی درباره محقق ساختن عدالت ...  بیشتر

6. بررسی زمینه‌های شکل‌گیری و عملکرد دکترین مسئولیت حمایت در حقوق بین‌الملل

محمدرضا حکاک‌زاده؛ آرزو بزرگ دعاگو

دوره 6، شماره 21 ، پاییز 1398، صفحه 119-140

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2019.668960

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی زمینه‌های شکل‌گیری مداخله بشردوستانه در حقوق بین‌الملل، به ویژه مفهوم جدیدی که در این زمینه تحت عنوان «دکترین حمایت» مطرح شده، بود. پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام شد. یافته‌ها نشان داد، اگرچه از آغاز ایجاد دکترین مسئولیت حمایت تاکنون، در بحران‌‌هایی نظیر بحران دارفور، لیبی و حتی در تسونامی هایتی ...  بیشتر