دوره و شماره: دوره 6، شماره 20، تابستان 1398 
3. گفتمان انقلاب اسلامی و ترسیم الگوی بدیل برای دولت

صفحه 47-68

10.22034/sej.2019.667452

عطاءالله افسرده؛ شیوا جلال پور؛ حامد عامری گلستانی؛ حامد محقق نیا