1. القاعده ردیابی مبانی ایدئولوژیک

سید محمدحسن شمس؛ ایشتوان کریستو نگی

دوره 6، شماره 19 ، بهار 1398، صفحه 1-26

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2024.665753

چکیده
  سازمان القاعده به عنوان یک گروه تروریستی، تفسیر خاصی از اسلام دارد که این تفسیر برگرفته از اعتقاداتی است که به عنوان اسلام سلفی شناخته می­شوند. طبق تفسیر آنها، جهان فقط دارای دو قلمرو است؛ قلمرو اسلام و قلمرو کفر. وظیفه قلمرو اسلام، که القاعده خود را مصداق آن می‌داند، جهاد با قلمرو کفر و از بین بردن آن است. هدف غائی القاعده این است ...  بیشتر

2. حقوق اقلیت‌ها در اسلام با تاکید بر روایات عصر ظهور

سید مهدی میرداداشی

دوره 6، شماره 19 ، بهار 1398، صفحه 27-52

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2019.665746

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی حقوق اقلیت‌ها در اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر و در اسلام با تکیه بر روایات عصر ظهور است. یافته‌های این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و مطالعه کتابخانه‌ای است، نشان می‌دهد که با تأسی به اصول قرآنی، کرامت انسانی، عدالت ائمه معصومین و اختیار انسان، هر روایتی که مغایر با این اصول راهنما باشد، قابل پذیرش نیست و حضرت ...  بیشتر

3. الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، الگویی گفتمانی در راستای تحول همه جانبه

مصطفی مطهری خوشینانی؛ جهانبخش ایزدی

دوره 6، شماره 19 ، بهار 1398، صفحه 53-74

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2019.665747

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر، واکاوی مفهومی مبانی و مبادی گفتمانی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت بوده و در این راستا، تلاش کرده تا به این سوال اساسی پاسخ دهد که افق‌های مورد نظر در الگویِ بومی اسلامی – ایرانی پیشرفت بر کدام عناصر و شاخص‌ها تاکید دارد؟ گفتمان‌سازی درباره الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، مدیریت تولید علوم بومی (اسلامی – ...  بیشتر

4. جایگاه جامعه مدنی و کنشگران غیردولتی در سیاستگذاری عمومی ایران (1392-1384)

نادیا آقارضایی طرخورانی؛ علی محسنی؛ محمدحسن الهی منش

دوره 6، شماره 19 ، بهار 1398، صفحه 75-94

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2019.665769

چکیده
  جامعه مدنی و کنشگران غیردولتی در عصر جدید از بازیگران مهم صحنه سیاسی و به عنوان یکی از عوامل مؤثر در مدیریت و اداره جامعه نقش مهمی ایفا کرده و همچنین به صورت ابزاری مؤثری برای تأثیرگذاردن بر رفتار و عملکرد دولت به ویژه در عقلانی ساختن قدرت دولتی عمل می‌کنند. تبیین جایگاه جامعه مدنی و کنشگران غیردولتی در سیاستگذاری عمومی دولت نهم و ...  بیشتر

5. سیر تطور مفهومی «توسعه» از منظر رادیکالیسم

هادی آجیلی؛ مهدی رضایی

دوره 6، شماره 19 ، بهار 1398، صفحه 95-128

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2019.665745

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی انگاره‌ها و ایده‌آل‌های نظریه رادیکال در اقتصاد سیاسی جهانی با تاکید بر محور «توسعه» است. بنابراین، پرسش اصلی این نوشتار ماهیت و چیستی مفهوم توسعه در رویکردهای متنوع رادیکالیسم نظیر مطالعات استعمار و امپریالیزم، نظریه وابستگی، نئوکلونیالیزم، جهانی شدن و تطورات مفهوم «توسعه» در هر یک از این نظریات ...  بیشتر

6. نیتروزئوس، تقابل سیاست‌های بین‌المللی آمریکا با مدل حاکمیتی جمهوری اسلامی پس از نیم قرن چالش

رضا جلالی؛ علی اکبر امینی؛ امیرحسین زارعی محمود آبادی

دوره 6، شماره 19 ، بهار 1398، صفحه 129-145

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2019.665752

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، واکاوی سیاست‌های متقابل ایران و آمریکا به ویژه در چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می‌باشد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و داده‌ها با روش کتابخانه‌ای گردآوری شده است. نتایج نشان داد، رویارویی نظامی ‌با جمهوری اسلامی ایران کار بسیار دشوار و پر هزینه‌ای است و ایالات متحده نیک می‌داند که اسقاط حاکمیت در ...  بیشتر