1. کرامت انسانی و حق شهروندی در اندیشه امام خمینی (ره)

محسن پرواز؛ مصطفی کرمی؛ ماشااله حیدرپور

دوره 3، شماره 8 ، تابستان 1395، صفحه 7-21

چکیده
  در دنیایی که تفکر لیبرال‌دموکراسی، به‌ عنوان یکی از گفتمان‌های مطرح در جهان، متفکران غربی را واداشته که‌ آن‌ را تنها راه صحیح اداره ملت‌ها بدانند و دین را کاملاً از صحنه سیاست کنار بزنند و این باور را ایجاد کنند که دین، توانایی اداره جوامع بشری را ندارد، در ایران اسلامی، حکومتی دینی بر پایه ولایت فقیه، به رهبری فقیه فرزانه حضرت ...  بیشتر

2. فقه حکومتی در اندیشه امام خمینی (ره)

هادی شاکری؛ الهه بزمیان؛ مسعود مطلبی

دوره 3، شماره 8 ، تابستان 1395، صفحه 23-41

چکیده
  فقه شیعه پیوسته در حال تحول می‌باشد با پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت فقیهان جامعه بسیاری از پرسش‌های مربوط به حوزه‌ی فقه در جامعه اسلامی به دستگاه فقه عرضه شد که رویکردهای فقهی باتوجه به مبانی فکری و اجتهادی خود درصدد پاسخ به آن برآمدند. فقه حکومتی، احکامی است که حاکم جامعه بر مبنای ضوابط پیش‏بینی شده شرعی و بر طبق مصالح عمومی مسلمین ...  بیشتر

3. دانش سیاسی در منظومه فکری امام خمینی (ره)

علی شیرخانی؛ داود سبزی

دوره 3، شماره 8 ، تابستان 1395، صفحه 43-67

چکیده
  سیاست و دانش مربوط به آن، یکی از مسائل اصلی حوزه علوم انسانی محسوب می گردد که، ذهن بسیاری از نظریه پردازان و محیط های علمی را به خود مشغول کرده است. به همین دلیل بررسی آثار اندیشمندان بزرگ می تواند به فهم و بومی سازی سیاست و دانش آن کمک شایان توجهی نماید. یکی از شخصیت هایی که اندیشه ها و دستگاه فکری وی می تواند در خصوص شناخت شناسی سیاست ...  بیشتر

4. نقش اندیشه امام خمینی (ره) در شکل گیری گفتمان جمهوری اسلامی

حامد قورجیلی؛ سجاد امری؛ سید کاظم سیدباقری

دوره 3، شماره 8 ، تابستان 1395، صفحه 69-92

چکیده
  امروزه در عرصه ی بین المللی یکی از مباحث بسیار مهم صلح می باشد. این اندیشه می تواند برگرفته از شخصیت و هویت یک ملت و رهبر آن ملت باشد. امام خمینی (ره) به عنوان یکی از رهبران تاثیر گذار در عرصه ی گفتمان سازی در جمهوری اسلامی مورد توجه جهانیان می باشد. ایشان با توجه به معرفی این گفتمان به تشریح گفتار و اندیشه ی خود براساس این گفتمان که برگرفته ...  بیشتر

5. نسبت سنجی فره ایزدی، فیلسوف شاه و امام در ساحت نظریه پردازی با تاکید بر آراء و اندیشه ابونصرفارابی

حبیب عشایری؛ محسن رضوانی

دوره 3، شماره 8 ، تابستان 1395، صفحه 93-111

چکیده
  رابطه ونسبت فرایزدی، فیلسوف شاه وامام در نظام اندیشگی بسیاری ازفلاسفه مسلمان سده های میانه اسلام اززوایای فکری مختلف مورد واکاوی وتحلیل قرارگرفته است. وهرکدام برمبنای اندیشه سیاسی اجتماعی خود دراین ارتباط نقطه نظراتی رابیان نموده اند که دراین خصوص می توان به فارابی، ابن سینا، ماوردی، ابن طقطقی، خواجه نظام الملک، غزالی، ابن تیمیه، ...  بیشتر

6. بررسی سیاست خارجی روسیه در مورد جمهوری اسلامی ایران (با تأکید بر برنامه هسته ای ایران)

مجتبی محمدی نودهکی؛ محمدرضا اصغری؛ مهدی جاودانی مقدم

دوره 3، شماره 8 ، تابستان 1395، صفحه 113-132

چکیده
  روسیه و ایران روابط پرفراز و نشیبی را طی قرن ها سپری کرده اند. مهمترین این روابط در دوران تزاری و حکومت کمونیستی سابق و روسیه جدید پس از 1991 رقم خورده است. سیاست روسیه در قبال ایران قبل از فروپاشی شوروی منفی و همواره با دخالت های نظامی و سیاسی همراه بوده است اما پس از فروپاشی شوروی و در دوران ریاست جمهوری پوتین سیاست همکاری همراه با واگرایی ...  بیشتر