نقش آینده‌پژوهی در قوانین دینی برای اداره جامعه براساس نظریه ادراکات اعتباری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، واحد یادگار امام(ره)، شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، واحد یادگار امام (ره)، شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دکتری مدرسی معارف اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی، قم، ایران

10.22034/sej.2021.1912652.1268

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی مدل قانون‌گذاری دین و شریعت اسلامی برای اداره جامعه، براساس نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبائی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که دین اسلام در بخش نیازهای متغیر انسان به جای وضع قانون ثابت، اصولی را مطرح کرده که اسلام‌شناسان می‌توانند با آینده‌پژوهی به آینده‌های ممکن علم پیدا کرده، آینده مطلوب دینی را برای وصول انتخاب نمایند و در چارچوب آن اصول، متناسب با شرایط مکان و زمان برای ساخت آینده مطلوب، قوانین و ساختارهای مناسب، هدایت‌بخش و سعادت‌آفرین وضع ‌کنند و این قوانین ممکن است از یک مکان به مکان دیگر و از زمانی به زمان دیگر تفاوت داشته باشند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Futurology in Religious Rules to Manage Society Based on the Theory of Constructional Perceptions

نویسندگان [English]

  • Seyyed Hatam Mahdavinoor 1
  • Hossein Hajipour 2
  • Isa Molavi 3
1 Assistant Professor, Yadgar Imam Branch, Shahr-e- ray, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Yadgar Imam Branch, Shahr-e- ray, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 PhD. in Islamic Education, University of Islamic Education, Qom, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study is to survey legislation model in Islamic religion and Sharī’at to manage society based on the theory of constructional perceptions by Allāmah Tabātabā’ī. The method of study is descriptive analysis and the results showed that in terms of a human’s changing needs, Islam instead of a fixed law, has raised some principles by which Islamic scholars can gain awareness about the possible future and choose the optimal religious future. Within the framework of these principles and in line with time and place conditions, they can legislate proper, guiding, and felicity laws and structures to make a favorable future. These laws may differ from one place and time to another.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Futurology
  • Religion
  • Constructional Perceptions
  • Allāmah Tabātabā’ī
قرآن کریم
آقاجانی، نصرالله (1393). علامه طباطبائی و فلسفه علوم اجتماعی. معرفت فرهنگی اجتماعی، 18، ص۲۲-۴۱.
بازرگان، مهدی (1371). آخرت و خدا هدف بعثت انبیاء. تهران: رساء.
خمینی، سید روح‌الله (1369). صحیفۀ امام. تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج1.
سروش، عبدالکریم (۱۳۷۴). معنا و مبنای سکولاریسم. کیان، ۲۶.
سروش، عبدالکریم (۱۳۷۵). تحلیل مفهوم حکومت دینی. کیان، ۳۲، ص۱-۱۳.
سروش، عبدالکریم (1377). دین اقلی و اکثری. کیان، 10.
طباطبائی، سید محمدحسین (1376). تفسیر المیزان. قم: بنیاد علمی و فکری علامه طباطبائی، چاپ پنجم، ج3، 16.
طباطبائی، سید محمدحسین (بی‌تا). نهایة الحکمة. قم: مؤسسۀ النشر الاسلامی.
طباطبائی، سید محمدحسین (۱۳۸۷). اصول فلسفه رئالیسم‏. با مقدمه سید هادی خسروشاهی. قم: موسسه بوستان کتاب، چاپ دوم.
علی احمدی، علیرضا؛ سفیدگر، سرور (۱۳۹۷). روش‌شناسی آینده‌پژوهی تطبیقی. تهران: تولید دانش.
عیوضی، محمدرحیم؛ پدرام، عبدالرحیم (۱۳۹۳). امکان‌پذیری و چگونگی تحقق آینده‌پژوهی اسلامی. مشرق موعود، ۲۹، ص۷۹-۱۱۲.
قانع، حمیدفاضل (۱۳۸۸). آینده‌پژوهی و جامعه مطلوب اسلامی. معرفت فرهنگی اجتماعی(۱)، ص۴۵-۶۸.
کارگر، رحیم (۱۳۸۹). آینده‌پژوهی قرآنی و جایگاه مهدویت در آن. انتظار موعود(۳۴)، ص۱۲۱-۱۴۸.
محمودپور، احسان (۱۳۹۲). تأملی بر مبانی نظری آینده‌پژوهی و درآمدی بر آینده‌پژوهی اسلامی. تهران: مؤسسه افق آینده.
مطهری، مرتضی (بی‌تا). مجموعۀ آثار. چاپ هفتم، ج 6، 21. در: لوح فشردۀ مجموعه آثار استاد شهید مطهری. قم: مرکز تحقیقات علوم کامپیوتری علوم اسلامی.
مهدوی‌زادگان، داوود (۱۳۷۹). از قبض معنا تا بسط دنیا. تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.
مهدوی نور، سید حاتم (۱۳۹۳). آیین زندگی در عصر مدرن. علی‌آباد کتول: دانشگاه آزاد اسلامی.
نوبخت، محمدباقر (۱۳۹۲). روش تحقیق پیشرفته برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری. تهران: پژوهشکده تحقیقات راهبردی.
Eden, A.; Moor, J.; Soraker, J. & Steinhart, E. (2013). Singularity Hypotheses: A Scientific and Philosophical Assessment. Springer.
Moore, G. (1965). Cramming more components on to integrated circuits. Electronics, 38(8)