نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 دکتری ، گروه علوم سیاسی، مسائل ایران،دانشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

10.22034/sej.2020.1865802.1143

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی «چرایی و چگونگی و همچنین پیآمدهای رفتارهای حمایتگرانه جمهوری اسلامی ایران نسبت به مردم مسلمان لبنان و فلسطین» است. روش انجام این پژوهش کیفی و از نوع تحلیل اسنادی و در چارچوب نظری دیپلماسی فرهنگی است. برای گردآوری داده‌ها از کتاب ها، مقاله‌ها، اسناد تاریخی و وب سایت های مرتبط با این موضوع از ابزار فیش برداری بهره گرفته شده است. تقویت محور مقاومت در منطقه و نیل به سمت تشکیل خاورمیانه بزرگ اسلامی، تاکید دین مبین اسلام بر همدلی و همراهی با ملت‌های مسلمان در برابر ظلمْ ایجاد گفتمان ظلم ستیزی در میان ملت‌های مسلمان و منافع ملی و استراتژیک کشور از جمله علل مهم حمایت ایران از محور مقاومت در منطقه بوده و کمک مالی، خدمات درمانی و بهداشتی از قبیل ساخت بیمارستان و خدماتی نظیر ساختن مدرسه و جاده سازی و... و همچنین حمایت‌های معنوی که در قالب پوشش خبری تحولات این دو کشور، جریان سازی رسانه‌ای علیه رژیم صهیونیستی، محکومیت تجاوزات و ظلم‌های اسرائیل توسط ملت ایران در تمام راهپیمایی‌ها، دفاع از حقوق آنها در مجامع بین المللی و... چگونگی این حمایت را بیان می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Why and how the Islamic Republic of Iran's supportive behavior towards the Muslim people of Lebanon and Palestine

نویسندگان [English]

  • abolfazl eqbali 1
  • saeed jahangiri 2

1 تهران

2 Ph.D. in Political Science, Issues of Iran, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate "why and how and also the consequences of supportive behaviors of Islamic Republic of Iran towards Muslim people of Lebanon and Palestine". The method of this research is qualitative and documentary in the theoretical framework of cultural diplomacy. Books, articles, historical documents, and websites related to the subject were used to collect data. Strengthening the Axis of Resistance in the Region and Towards the Formation of the Greater Islamic Middle East, Emphasizing Islam's Empathy on Empathy, and Supporting Muslim Nations Against Cruelty The creation of cruel discourse among Muslim nations and the country's national and strategic interests are among the major causes of Iran's support for the axis. Resistance in the region and financial aid, health services such as hospital construction and services such as school and road construction, etc., as well as spiritual support in the form of news coverage of developments in the two countries, media flow against the Zionist regime, condemnation Israeli aggression and oppression by the Iranian people in all marches, defending their rights in the international community, and how it expresses that support.

کلیدواژه‌ها [English]

  • دیپلماسی فرهنگی
  • ایران
  • حمایت از مقاومت
  • فلسطین
  • لبنان