سیاست اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در قبال جنگ یمن از منظر نوواقع‌گرایی (2019 – 2015)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، روابط بین‌الملل، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد، مطالعات منطقه‌ای، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی سیاست‌های اتحادیه اروپا و آمریکا در مقابل حمله نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به یمن بود. فرضیه اصلی پژوهش این است که اتحادیه اروپا بیشتر به دنبال استفاده از سازوکارهای حقوقی، دیپلماتیک و آغاز روند گفتگوهای ملی و بین‌المللی برای حل بحران بوده، ولیکن آمریکا در تلاش است تا با پشتیبانی کامل از سیاست‌های عربستان و تجاوز نظامی نیروهای ائتلاف، بحران را با هدف شکست انصارالله مدیریت کند. نتایج پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد کیفی انجام شد، حاکی از آن است که از دیدگاه اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها، جنبش انصارالله یمن تحت تأثیر و هدایت‌های جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، لذا باید از توسعه نفوذ ایران جلوگیری و مانع روی کار آمدن دولتی شبیه ایران در منطقه شد. از دیدگاه اروپایی‌ها باید از مذاکرات مداوم برای پایان دادن به درگیری و بازگشت به روند انتقال صلح‌آمیز حمایت کرد. علی‌رغم سیاست‌های اعلامی اتحادیه اروپا، دولت‌های آلمان، فرانسه و انگلستان در سیاست‌های اعمالی خود همچنان به فروش تسلیحات نظامی به سعودی‌ها و اماراتی‌ها ادامه داده و حاضر نیستند این بازار مهم فروش تسلیحات را نادیده بگیرند. از دیدگاه آمریکایی‌ها تثبیت حکومت حوثی‌ها در یمن به معنای گسترش نفوذ ایران و به هم خوردن موازنه قدرت به ضرر متحدان ایالات متحده است. راهکار برون رفت از بحران یمن، برگزاری کنفرانس گفتگوهای ملی طرفین درگیر و حل اختلافات در بازه زمانی کوتاه مدت و بلند مدت زیر نظر سازمان ملل به همراه کاهش تنش و درگیری نظامی و نیز خروج نیروهای نظامی متجاوز از یمن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Policy of the European Union and the United States towards the War in Yemen form the Perspective of Neorealism (2015-2019)

نویسندگان [English]

 • Majid Abbasi 1
 • Akbar Zareai 2
1 Associate professor, Department of International Relations, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
2 M.Sc., Regional Studies, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study is to research about the policies of the European Union (E.U) and United States of America (U.S.A) towards the attack of Saudi-led coalition forces to Yemen. The main hypothesis of the study is that the E.U mostly aims to use legal and diplomatic solutions as well as national and international talks to resolve the crisis in Yemen but the U.S.A attempts to support Saudi policies and the military attack of Saudi-led coalition forces to handle the crisis with the purpose of defeating Ansarullah. This study was conducted by descriptive-analytical method and qualitative approach and the results showed that the Europeans and Americans hold that Houthi Movement in Yemen is under the influence and guidance of Islamic Republic of Iran so they attempt to prevent Iran’s penetration in the region and the establishment of a government like Iran. The Europeans assume that ongoing negotiations to end conflict and return to peace should be supported. Despite this announced policy by the E.U, the governments of Germany, France, and U.K are still continuing to sell their military weapons to Saudi Arabia and the U.A.E and do not want to lose this important market for selling their weapons. The Americans think that the stabilization of Houthi state in Yemen entails the spread of Iran’s penetration in the region and it will lead to the imbalance of power to the disadvantage of the U.S allies. The solution for the crisis in Yemen is to hold national talks between opposing parties and resolve conflicts in short term and long term under the supervision of the United Nation to decrease military tension and conflict and force the attacking military forces out of Yemen.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Yemen
 • Houthis
 • Europe
 • U.S.A
 • Saudi Arabia
 • Houthi Movement
 1. امیری، سروش (1397). دولت‌های منطقه‎‌ای و فرامنطقه‌ای و بحران ژئوپلیتیکی و امنیتی یمن با تأکید بر ایران و عربستان و هم‌پیمانان. مطالعاتسیاسیجهاناسلام، 7(4): 115-140.
 2. بیلیس، جان؛ استیو، اسمیت (1392). جهانی شدن سیاست: روابط بین‌الملل در عصر نوین. ترجمه ابوالقاسم راه‌چمنی و دیگران. تهران: مؤسسۀ فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر، ج1.
 3. جعفری ولدانی، اصغر؛ امین آبادی، محمد (1395). عربستان و معمای یمن. اطلاعات سیاسی - اقتصادی، 306: 4-17.
 4. حسینی مقدم، ناهید؛ یوسفی، بهرام (1396). راهبرد عربستان سعودی در قبال بحران یمن (2010-2015). پژوهش ملل، 25: 79-103.
 5. صفوی، حمزه؛ بیژنی، مهدی (1395). ریشه‌های ژئوپلیتیک تهاجم نظامی عربستان سعودی به یمن. آفاق امنیت، 9(30): 122-149.
 6. قوام، عبدالعلی (1390). روابط بین‌الملل: نظریه‌ها و رویکردها. تهران: سمت.
 7. مشیرزاده، حمیرا (1388). تحولدرنظریه‌هایروابطبین‌الملل. تهران: سمت.
  1. Aboueldahab, N. (2019). Reclaiming Yemen: The Role of the Yemeni Professional Diaspora. Brookings Doha Center, Saha 43, Building 63, West Bay, Doha, Qatar, www.brookings.edu/doha.
  2. Al-Kahwati, A. (2019). Peace in Yemen. Published By The Swedish Institute Of International Affairs | UI.SE, 5/2019: 3-17.
  3. Baron, A. (2019). Foreign and Domestic Influences in the War in Yemen. Blacksburg: VT Publishing. DOI: https://doi.org/10.21061/proxy-wars-baron.
  4. Bleckmann, P. (2018). AnalysisofthecausesofSaudiArabia’sinterventioninYemen. https://www.researchgate.net/publication/324594087. DOI: 10.13140/RG.2.2.17552.51208
  5. Congressional Research Service (CRS) (A2019). Congress and the War in Yemen: Oversight and Legislation 2015-2019. Available in: https://crsreports.congress.gov R45046.
  6. Congressional Research Service (CRS) (B2019).Saudi Arabia: Background and U.S. Relations. Updated November 21, 2019. Available in:

https://crsreports.congress.gov/product/pdf/RL/RL33533.

 1. Dunning, T. (2018). Yemen, the 'worst humanitarian crisis in the world' continues. Canberra, ACT, Australia: Australian Parliamentary Library, Parliament House. Available in: https://www.researchgate.net/publication/329544463
 2. Eshaq, A. & Al-Marani, S. (2017). Assessing the EU’s conflict prevention and peacebuilding interventions in Yemen. Political Development Forum, This project is funded by the EU’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme Grant agreement no. 653866, Available in:

https://www.woscap.eu/documents/131298403/131299900/Yemen%2B-%2BPDF.pdf/Yemen%20-%20PDF/index.pdf.

 1. Gruiters, J. (2018). Day of Judgment: The Role of the US and Europe in Civilian Death, Destruction, and Trauma in Yemen. General Director, Paxforpeace.nl, Available in: https://squarespace.com/static/5b3538249d5abb21360e858f/t/5c7f53f7b208fc58dbada030/1551848449753/%2522Day+of+Judgement%2522.pdf
 2. Hokayem, E. & Roberts, D. (2016). The War in Yemen. JournalSurvival Global Politics and Strategy, 58(6). DOI:10.1080/00396338.2016.1257202.
 3. Jongberg, K. (2016). The conflict in Yemen: latest developments. European Union. Available in:

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EXPO_IDA(2016)570473.

 1. Kestemont, E. (2018). What Role(s) for the European Union in National Dialogues? Lessons Learned from Yemen. EU Diplomacy Paper 05/2018. [Working Paper]. Available in: http://aei.pitt.edu/97354/.
 2. Sharp, J. (2017). Yemen: Civil War and Regional Intervention. Congressional Research Service (CRS), Report prepared for members and committees of congress, Available in: https://www.forumarmstrade.org/uploads/1/9/0/8/19082495/crs_yemen_report_march_2017.pdf.
 3. Smith, K.D.; Ibish, H.; Salisbury, P. & Seche, S.A.; Rahman, O.H. &Young, K.E. (2018). The Geoeconomics of Reconstruction in Yemen. Arab Gulf States Institute in Washington (AGSIW). Available in:

https://agsiw.org/wp-content/uploads/2018/11/Yemen_UAESF_ONLINE.pdf.

 1. Soleimani, H.S.; Aghamolaei, M. & Alishahi, A. (2019). The Challenge of Powers in Yemen and the Drawing of Several. Journal of Philosophy and Ethics, 1(4):1-12.
 2. Tzimas, T. (2018). Legal Evaluation of the Saudi-Led Intervention in Yemen: Consensual Intervention in Cases of Contested Authority and Fragmented States. ZaoRV,78. Available in: https://www.zaoerv.de/78_2018/78_2018_1_a_147_187.pdf.
 3. https://p.dw.com/p/3Mgns/25/07/2019
 4. https://www.radiozamaneh.com/457049