ضرورت تحول در هویت انقلاب اسلامی بر مبنای رویکرد ساختار- کارگزار با توجه به آراء آیت الله خامنه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لامرد، لامرد، ایران.

2 استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لامرد، لامرد، ایران .

چکیده

هدف پژوهش حاضر ضرورت تحول در هویت انقلاب اسلامی بر مبنای رویکرد ساختار- کارگزار با توجه به آراء آیت­ الله خامنه­ ای بود. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که رفع تهدیدات فرهنگی- رسانه­ ای و جنگ نرم در خارج و هویت ملی و انقلابی در داخل به عنوان عوامل ساختاری و نقش آفرینی نخبگان فرهنگی و دانشگاهی و همچنین نخبگان سیاسی جامعه به عنوان کارگزاران مؤثر بر هویت، نقش مهمی در شکل­ دهی و معنابخشی به هویت نوین انقلاب اسلامی در آراء آیت­الله خامنه­ ای ایفاء می­ کنند. بنابراین، تلاش برای ساختن هویت نوین انقلاب اسلامی با توجه به تهدیدات خارجی و فرصت­ های داخلی امری ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Necessity of Transforming the Identity of the Islamic Revolution Based on the Agent-Structure Approach According to Ayatollah Khamenei's Votes

نویسندگان [English]

  • Saeed Saeedian 1
  • Ghaffar Zarei 2
1 Ph.D Student of Political Science, Islamic Azad University, Lamerd Branch, Lamerd, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Political Science, Islamic Azad University, Lamerd Branch, Lamerd, Iran.
چکیده [English]

 
The purpose of the present study was the necessity of transformation of the identity of the Islamic Revolution based on the structure-agent approach with regard to Ayatollah Khamenei's views. The research method was descriptive-analytical and the results showed that elimination of cultural-media threats and soft war abroad and national and revolutionary identity as structural factors and role of cultural and academic elites as well as political elites of society as effective agents. On identity, they play an important role in shaping and giving meaning to the new identity of the Islamic Revolution in the votes of Ayatollah Khamenei. Therefore, it is necessary to try to build a new identity of the Islamic Revolution in light of external threats and internal opportunities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Revolutionary Identity
  • Ayatollah Khamenei
  • Islamic Revolution of Iran
1. بشیر، حسن (1390). سیاست فرهنگی تفاوت در بازنمایی حجاب اسلامی در رسانه‌‌های غربی. تحقیقات فرهنگی، 4(3): 69-45.
2. حاتمی، محمدرضا؛ مذهبی، سارویه (1390). رسانه و نگرش زنان به هویت جنسیتی خود. تحقیقات فرهنگی، 4(2): 209-185.
3. حسین ‌‌اف، ساکت؛ ذوالقدر، حسین (1391). ریف: مدلی برای بازنمایی واقعیت در تلویزیون‌‌های محلی و جهانی. تحقیقات فرهنگی، 5(4): 159-131.
4. خامنه‌ای، سید علی (1/3/1398). بیانات در دیدار با دانشجویان. قابل دسترس در:
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=42633
5. خامنه‌ای، سید علی (12/2/1387). بیانات در دیدار با مردم کازرون. قابل دسترس در:
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=1616
6. خامنه‌ای، سید علی (12/5/1396). بیانات در مراسم تنفیذ حکم دوازدهمین دوره ریاست جمهوری. قابل دسترس در: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=37311
7. خامنه‌ای، سید علی (13/2/1395). بیانات در دیدار با معلمان و نومعلمان سراسر کشور. قابل دسترس در:
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=32970
8. خامنه‌ای، سید علی (13/7/1396). بیانات در دیدار با دانشجویان. قابل دسترس در:
https://www.leader.ir/fa/speech/23631.
9. خامنه‌ای، سید علی (14/8/1390). پیام مقام معظم رهبری به مناسبت کنگره عظیم حج. قابل دسترس در:
https://www.leader.ir/fa/media/play/7504?year=1390&type=2
10. خامنه‌ای، سید علی (19/9/1392). بیانات در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی. قابل دسترس در:  https://www.leader.ir/fa/speech/11342/
11. خامنه‌ای، سید علی (20/3/1397). بیانات در دیدار جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه‌ها. قابل دسترس در:  http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39877
12. خامنه‌ای، سید علی (21/4/1391). بیانات در دیدار با شرکت‌کنندگان اجلاس جهانی زنان. قابل دسترس در:  https://library.tebyan.net/fa/153065/
13. خامنه‌ای، سید علی (25/6/1394). بیانات در دیدار با فرماندهان سپاه. قابل دسترس در:
https://www.leader.ir/fa/speech/13606
14. خامنه‌ای، سید علی (25/7/1397). بیانات در دیدار با نخبگان و استعدادهای برتر علمی. قابل دسترس در:
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=40725
15. خامنه‌ای، سید علی (25/8/1397). بیانات در دیدار با برنامه‌سازان صدا و سیما. قابل دسترس در:
http://farsi.khamenei.ir/speech-ontent?id=41040.
16. خامنه‌ای، سید علی (28/11/1385). بیانات در دیدار با مردم آذربایجان شرقی. قابل دسترس در:
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25363
17. خامنه‌ای، سید علی (28/7/1395). بیانات در دیدار نخبگان علمی جوان. قابل دسترس در:          
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=34703
18. خامنه‌ای، سید علی (8/7/1394). بیانات در دانشگاه علوم دریایی نوشهر. قابل دسترس در:
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30933
19. خامنه‌ای، علی (21/7/1398). بیانات در دیدار با دانشجویان دانشگاه امام حسین (ع). قابل دسترس در:
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=43767.
20. خامنه‌ای، علی (7/3/1397). بیانات در دیدار با دانشجویان.  قابل دسترس در: http://www.jc313.ir/77535.
21. خامنه‌ای، علی (8/3/1398). بیانات در دیدار با استادان، نخبگان و دانشگاهیان. قابل دسترس در:
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=42683.
22. خراسانی، رضا (1389). مواجهه غرب و اسلام سیاسی در دوره معاصر (چیستی و چرایی آن). علوم سیاسی، 13(49): 29-1.
23. رجایی، فرهنگ (1382). مشکله هویت ایرانیان امروز؛ ایفای نقش در عصر یک تمدن و چند فرهنگ. تهران: نشر نی.
24. روشه، گی (1386). تغییرات اجتماعی. ترجمه منصور وثوقی. تهران: نشر نی، چاپ نوزدهم.
25. ریتزر، جرج (1389). نظریه‌‌های جامعه‌‌شناسی در دوران معاصر.ترجمه محسن ثلاثی. تهران: علمی و فرهنگی.
26. سروش، عبدالکریم (1370). رازدانی و روشنفکری و دینداری. تهران: نشر صراط.
27. سعید، ادوارد (1380). نقش روشنفکر. ترجمه حمید عضدانلو. تهران: نشر نی.
28. کوزر، لوئیس؛ روزنبرگ، برنارد (1387). نظریه‌‌های بنیادی جامعه‌شناختی. ترجمه فرهنگ ارشاد. تهران: نشر نی.
29. کیویستو، پیتر (1388). اندیشه‌‌های بنیادی در جامعه‌شناسی. ترجمه منوچهر صبوری. تهران: نشر نی.
30. گل محمدی، احمد (1386). جهانی شدن فرهنگ، هویت. تهران: نشر نی، چاپ سوم.
31. گیدنز، آنتونی (1387). جامعه‌شناسی. ترجمه منوچهر صبوری. تهران: نشر نی.
32. لوپز، خوزه؛ اسکات، جان (1385). ساخت اجتماعی. ترجمه حسین قاضیان. تهران: نشر نی.
33. ملایی، اعظم؛ کافی، مجید (1392). احیای هویت اسلامی و ایدئولوژی تمامیت‌‌طلب آمریکایی. پژوهش‌‌های سیاسی جهان اسلام، 3(2): 142-123.
34. هودشتیان، عطاءالله (1383). مدرنیته، جهانی شدن و ایران.تهران: انتشارات چاپخش.