بررسی زمینه‌های شکل‌گیری و عملکرد دکترین مسئولیت حمایت در حقوق بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران.

2 کارشناس ارشد روابط بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی زمینه‌های شکل‌گیری مداخله بشردوستانه در حقوق بین‌الملل، به ویژه مفهوم جدیدی که در این زمینه تحت عنوان «دکترین حمایت» مطرح شده، بود. پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام شد. یافته‌ها نشان داد، اگرچه از آغاز ایجاد دکترین مسئولیت حمایت تاکنون، در بحران‌‌هایی نظیر بحران دارفور، لیبی و حتی در تسونامی هایتی و امروزه در سوریه مورد استناد قرار گرفته است، اما محدودیت‌های سیاسی عملا زمینه مداخله قدرت‌های بزرگ و توسل به این دکترین برای دخالت با بهانه حقوق بشری در کشورهای دیگر و تضعیف اصل استقلال و حاکمیت ملی و بی‌ثباتی منطقه‌ای را به وجود آورده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of the formation and functioning of the “Response to Protect Doctrine” in International Law

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza hakakzadeh 1
  • Arezoo Bozorg doagoo 2
1 Assistant Professor, Department of Humanities, Islamic Azad University, Qom Branch, Qom, Iran.
2 M.A. Student of International Relations, Islamic Azad University, Qom Branch, Qom, Iran.
چکیده [English]

The growing proliferation of UN-oriented international organizations and their role in shaping human life has led the international community to witness new horizons in international law, one of the most important doctrines presented in The new horizons of international law are the doctrine of the responsibility of support, a doctrine that has become a special place in the development of a universal normality today in the theoretical discussions of international law thinkers, which, given the importance of the subject in this The paper, while addressing the fundamentals and features of the doctrine of responsibility for support Opponents point of view and understand the meaning of it, the doctrine of responsibility to protect the fundamental question of how to operate Square has been achieved? Research findings suggest that although the doctrine has already been cited in crises such as the Darfur crisis, Libya, and even Tsunami Haiti and today in Syria, however, political restrictions are, in fact, the subject of the intervention of great powers and recourse to this doctrine to interfere with the pretext of human rights in other countries and undermine the principle of independence and sovereignty and regional instability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Response to protect
  • Humanitarian intervention
  • Humanitarian law
  • International law
1. داداندیش، پروین (1391). تحولات لیبی و دکترین مسوولیت حمایت. راهبرد، 21(62): 192-169.
2. رشیدی‌نژاد، زینب (1386). موازین و مرزهای مداخله بشردوستانه در رویه شورای امنیت. حقوقی(معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری)، 37: 102-63.
3. سرتیپی، حسین (1386). مداخله بشردوستانه از تئوری تا عمل. تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.
4. شایگان، فریده و دیگران (1382). تقویت همکاری‌های بین‌المللی در زمینه حقوق بشر. تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
5. قادری، سیدمحمد؛ قربان‌نیا، ناصر (1392). دکترین مسوولیت حمایت و تلاش برای مقابله با فجایع انسانی. روابط خارجی، 5(17): 234-199.
6. قربان‌نیا، ناصر (1382). مداخله بشردوستانه از منظر اخلاق. نامه مفید،37: 125-152.
7. مولایی، یوسف (1382). استقلال، دموکراسی و حقوق بشر. نامه، 28: 35-43.
8. مهرپور، حسین (1383). نظام بین‌المللی حقوق بشر. تهران: اطلاعات.
9. Chandler, D. (2004). The Responsibility to Protect? Imposing the Liberal Peace, Peacekeeping, 11(1):59-81.
10. Evans, G. (2008). The Responsibility to Protect: Ending Mass Atrocity Crimes Once and for All. Washington D.C: Brooking.