نگرشی فراگیر به آزادی سیاسی، در اندیشه اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، گروه سیاست، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر فهم جامع و نگرش فراگیر اندیشه سیاسی اسلام از آزادی سیاسی است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و نتایج نشان داد، در اندیشه سیاسی اسلام و منطق الهی، همۀ ساحت­های درونی و بیرونی آزادی سیاسی در نظر گرفته می­شود و تاکید شده است که اگر انسان از درون، گرفتار بندهای نفسانی باشد، تجربۀ آزادی سیاسی را به طور کامل نخواهد داشت و امکان دارد که در دام ثروت و قدرت گرفتار شده و با افسون آن دو، از آن ارمغان الهی چشم پوشد و در خدمت طاغوت‌ها درآمده و برای اسارت دیگران نیز فرمان­بری کند. اگر در جامعه­ای عدالت، حکم‌فرما شود، در آن آزادی نیز وجود خواهد داشت، در همه عدالت‌ها، آزادی هست، اما در همه آزادی­ها، عدالت نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Total Attitude towards Political Freedom in Islamic Thought

نویسنده [English]

  • seyed Kazem Seyed Bagheri
Associate professor, Department of politics, Islamic Thought& Culture Academy, Qom, Iran
چکیده [English]

The present research aims to reach a comprehensive understanding and total attitude to Islamic thought of political freedom. A descriptive-analytical research method is used. The results show that all internal and external realms of political freedom are considered in Islamic thought of politic and it emphasized that if a man is entangled by temptation, he will not experience political freedom fully and will be entangled by power and wealth. Being spelled by these two, he ignores this divine gift, serves for the tyrants, and obeys them as well. If there is justice in a society, freedom will be there as well. All justice leads to freedom but not all freedom leads to justice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Freedom
  • Islamic thought
  • freedom
  • justice