نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

رشته اندیشه سیاسی اسلام، دانشگاه مفید قم

عنوان مقاله [English]

Nizarite Ismaelites: From Violence to Modernity  

نویسنده [English]

  • Rahmat  Tahmurethi

MA graduate in Political thoughts of Islam from Mofeed University,Qom