اسماعیلیان نزاری، از خشونت تا تجددگرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

رشته اندیشه سیاسی اسلام، دانشگاه مفید قم


عنوان مقاله [English]

Nizarite Ismaelites: From Violence to Modernity  

نویسنده [English]

  • Rahmat  Tahmurethi
MA graduate in Political thoughts of Islam from Mofeed University,Qom