زنان و سیاست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان، کرمان، ایران.

چکیده

برای بیدار شدن مردم، این زنانند که باید بیدار شوند وقتی
دختری حرکت می کند یک خانواده به جنبش در می آید
و پس از ان روستا ،شهر، ملت نیز تکان خواهد خورد . (جواهر لعل نهرو)
چکیده
جوامع در حال توسعه ، در حال گذار از نگرش های سنتی به ایستارهای نوین هستند . اما در این دوران گذار هم ، زنان جایگاهی شایسته در عرصه مشارکت سیاسی نیافته و به عنوان موجود ناکامل سیاسی مورد قضاوت قرار گرفته اند. نگارنده به صورت توصیفی – تحلیلی با پی جویی آسیب های اجتماعی زنان، بر این باور است که به دلایل گوناگون که ریشه در باورها و ساختارهای دیرینه اجتماعی و اقتصادی دارد، زنان از شبکه تعاملات اجتماعی دور شده اند و راه نیل آنان به سطوح عالی قدرت سیاسی دشوار شده است. به عبارتی همچنان مشارکت زنان در رده های بالای سازمانی دارای موانع اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، عرفی و سلیقه ای است .و پیشرفت آنها در مشاغل تصمیم گیری چندان محسوس نبوده است . به گونه ایکه در حال حاضر شمار زنانی که بر مسند قدرت در جهان تکیه دارند، کمتر از سالهای گذشته است و حتی پنج درصد از مجموع رهبران جهان هم تشکیل نمی دهند. که باید به دنبال راه چاره بود .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

women and politics

نویسنده [English]

 • Shohreh Shahsavari Fard
Faculty Member of Islamic Azad University, Sirjan Branch,Kerman,Iran.
چکیده [English]

Contemporary society is moving from traditional viewpoints to modern settings. The characteristic of the transitional period is the chaos evolved regarding the general state of affairs as well as both the behavioral and thought developments in a given society. Nonetheless, among these developments, women have not found a deserved place in political participation. Also, they have been judged as an incomplete political entity. The current study delves into the social losses of women through a descriptive-analytical study design. It investigates the notion that females have been diverted from the social interaction network and their way towards high levels of political power structures has been made difficult based on the various reasons rooted in the traditional social and economic belief structures. In other words, the participation of women in the higher levels of different organizations suffers from social, political, cultural, traditional, and personal barriers. Although the number of women specializing in society and work force has increased, their progress in decision making in the higher levels of political power structures has not reported to be significant. At present, the number of females in power structures of the world has been decreased dramatically comparing the last years in a way that they comprise less than five percent of the total world leaders."

کلیدواژه‌ها [English]

 • Women
 • political participation
 • structural and non-structural barriers
 1. افلاطون، (1384)، جمهور، ترجمه فواد روحانی، تهران: نشر مهر آیین.
 2. آندره، میشل، (1372)جنبش اجتماعی زنان، ترجمه هما زنجانی زاده، تهران: نشر لیکا.
 3. بلوتی ا. ج، (1381)، جامعه شناسی و روانشناسی شکل گیری شخصیت در دخترها، ترجمه محمد پوینده، تهران:نشر نی.
 4. بیمن، ویلیام، ( 1395 ) زبان، منزلت و قدرت در ایران، تهران: نشر نی.
 5. پیرزاد، زویا، (1380)، چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم، تهران: نشرمرکز.
 6. خجسته، سعید؛1380، «نقش نهادهای مدنی در ارائه خدمات اجتماعی»، فصلنامه آوا، جلد 2.
 7. دال، باربارا، (1377) زنان مدیر، ترجمه زهره قایینی، تهران: نشر بانو.
 8. راش، مایکل، ( 1377 )جامعه و سیاست، ترجمه صبوری، تهران: نشر سمت.
 9. رودگر، نرجس، (1388)، فمینیسم؛تاریخچه ونظریات، گرایش ها و نقد، تهران: نشر سازمان ملی جوانان.
 10. رییس دانا، فریبرز، (1383، ) «عوامل ایجاد فساد اداری – مالی در ایران»، در کتاب انجمن جامعه شناسان ایران مجموعه مقالات خرداد 1381 جلد ششم، مسایل و جرایم مالی – اقتصادی و سرقت، تهران: نشر آگاه، .
 11. صادقی، محسن؛وطیبه واعظی، 1381، «موانع قانونی  ناکارآمدی NGO ها در ایران»؛ فصلنامه حقوقی علمی –پژوهشی، شماره 15، بهار و تابستان 1381.
 12. طباطبایی، محمد باقر( 1376 )، جامعه مدنی از دیدگاه فرهنگ شناسی، تهران:نشر مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
 13. فرید من، جین، ( 1381 ) فمینیسم، ترجمه فیروزه مهاجر، تهران: نشر آشیان.
 14. فوکویاما، فرانسیس (1377)، «زنان و تحول سیاست هاى جهانى»، ترجمه سید عباس عراقچی، فصلنامه علمی پژوهشی سیاست خارجی، چاپ 12 -شماره 3.
 15. فیگز، کیت، ( 1384)، زنان و تبعیض جنسی ( افسانه فرصت های برابرترجمه اسفندیار زند پور و بهدخت مال امیری تهران: نشر گل آذین.
 16. کاظمی پور، شهلا (1383)، «نقش اجتماعی شدن سیاسی و عوامل اجتماعی کننده در مشارکت سیاسی زنان »، در کتاب نجفقلی حبیبی و محمد حسین پناهی (کوشش و گرداوری) مجموعه مقالات همایش زنان، تهران:دانشگاه علامه طباطبایی، .
 17. کوئن، بروس(1372) مبانی جامعه شناسی، ترجمه غلامعباس توسلی و رضا فاضل، تهران: نشر سمت.
 18. گود، ویلیام، (1352 ) خانواده و جامعه، ترجمه ویدا ناصحی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
 19. محسنی تبریزی، علیرضا (1375)، «بیگانگی مانعی برای مشارکت و توسعه »، فصلنامه نامه پژوهش،  شماره3.
 20. مرکز آمار ایران( 1382، ) سالنامه اماری کشور، تهران، مرکز امار ایران.
 21. مرکز آمار ایران، ( 1381 )سالنامه اماری کشور، تهران، مرکز امار ایران.
 22. مصفا، نسرین، ( 1375 ) «مشارکت زنان در ایران»، فصلنامه علمی- پژوهشی سیاست خارجی، سال 8، شماره 3،  ص 20
 23. ملکی، امیر، ( 1384 ) «نگرش جوانان نسبت به مشارکت زنان در سطح برگزیدگان سیاسی»، نامه علوم اجتماعی، شماره 25
 24. میشل. ا. (1376) پیکار با تبعیض جنسیتی، ترجمه محمد جعفر پوینده، تهران:نشر چشمه.
  1. Barbara ,Burrell,(1992)The political Leadership of women and public studes. 5565 no. 4,7991,p. 2journal vol-
  2. Fuller,L. , 1964. The Morality of Law. New Haven:Yale University Press Published.
  3. Held. D,(1984). power And legitimacy in Contem porrary Britain in mc lenam ,g. Held and Hall ,s. state and society in contem porrary Britain a:A critical Introducathion ,polity press.
  4. Lipset ,S. M. (1973). Political Man ,new York ,free press [28]
  5. Orum,antonym M. and other (1974),sex,socializaon and politics. American sociological Review. vol. 39(April)
  6. Parry ,G. and Moy ser ,G. (1990), Amap of political participathion in , Britain government and oppositions, vol147.
  7. Parsons,T. (1951)The social system , free press.
  8. Random, House, Webster’s Dictionary,( 1999); Microsoft Bookshelf (2000); Merriam Webster’s Collegiate Dictionary 1993; The American Heritage Dictionary, 1997.
  9. Welch. susan (1978)Recruitment of women to publhc office:A Discriminant Analysis. Western political Quarterly ,vol. XXVIII. NO3(September).