تفکر سیاسی عمادالدین طبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هبات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده


حسن بن علی بن محمد بن علی بن حسن طبری، ملقب به نجم الدین و معروف و مشهور به عماد الدین طبری و عماد طبری از علمای مازندران و آمل و از معاصرین خواجه نصیرالدین طوسی، محقق حلّی و علامه حلّی (قرن هفتم)بوده است. در نوشته حاضر با الهام از روش هرمونتیک قصدگرای اسکینر سعی نموده ایم با معرفی زندگی وشخصیت عمادالدین طبری و با ارجاع به متون در دسترس ایشان وبا باز خوانی این متون در تعامل با شرایط سیاسی اجتماعی عصر ایخانان وبر اساس مبانی و سنتهای فقهی شیعه ، به بازخوانی متون فقهی- سیاسی ایشان پرداخته و آرای وی را در زمینه مفهوم سیاست،ضرورت ریاست وحکومت، انواع ریاست ،ریاست عدل و منشاء ،شرایط وصفات ووظایف واختیارات آن ،ریاست وولایت نیابتی فقها در عصر غیبت ،خاستگاه مشروعیت وگستره ولایت آنان،ونظام سلطانی وچگونگی تعامل با آن تبیین وتحلیل نماییم.
کلید واژگان: سیاست، حکومت، ولایت نیابتی فقها ، مشروعیت وگستره ولایت ،نظام سلطانی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political Thought of Emaduddin Tabari

نویسنده [English]

 • ali khaleghi
s.b.m.u
چکیده [English]

Abstract:
Hassan bin Ali bin Mohammed bin Ali bin Hasan al-Tabari, known as Najm al-Din and Imad al-Din al-Tabari and Imad al-Tabari's has been the one of famous scholars from Amol and Mazandaran and he has been contemporary with Khajeh nasiraldin Tusi, Mohaghegh Hilli and Aallameh hilli (seventh century). In the present article we want to describe the political thoughts of this greet faghih of shiat. For this purpose, inspired by the skinners methods of hermeneutics we have tried to introduction of his life and his character. And by reference to his available texts with the open reading these texts and with engaging in political and social era of ilkhanan and according to the foundations and religious traditions of Shiite political era ilkhanan we have proceed to reread his political jurisprudence texts and his views on the concept of politics, the need for government and department, headed types, the department of justice and his origin, conditions, characteristics ,duties and options and its authority, headed by Valye faghih during the occultation, the source of legitimacy and expansion of their province, system of Soltani and interacting with that.
Key words: politics, government, Proxy province of faghih , legitimacy and Province-wide , royalism

کلیدواژه‌ها [English]

 • Politics
 • Government
 • Proxy province of faghih
 • legitimacy and Province-wide
 • royalism
 1. ابن ادریس حلی، (1417) کتاب السرائر الحاوی التحریر الفتاوی، قم، موسسه النشر الاسلامی.
 2. افندی عبداله، (1401) ریاض العلماء، یاض العلماء، قم، خیام.
 3. امین سید محسن، (1406) اعیان الشیعه، اعیان الشیعه، بیروت، دارالتعارف.
 4. تهرانی شیخ آقا بزرگ، (1972) طبقات اعلام الشیعه، بیروت، دارالکتب.
 5. خوانساری محمد باقر، (بی تا) روضات الجنات، روضات الجنات، قم، اسماعیلیان.
 6. سبحانی جعفز، (بی تا)موسوعه طبقات الفقهاء، قم، موسسه امام صادق(ع).
 7. شیخ طوسی، (1400)النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی.
 8. شیخ طوسی، (1375) الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد، تهران، انتشارات جامع چهل ستون.
 9. شیخ مفید، (1413) المقنعه، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید.
 10. علامه حلی، (1410)ارشاد الاذهان، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
 11. علامه حلی، (1414)تذکره الفقها، قم، موسسه آل البیت.
 12. علامه مجلسی، (1406) بحارالانوار،،تهران، مکتبة الاسلامیه.
 13. عماد الدین طبری، (1383)کامل بهائی، تهران، انتشارات مرتضوی.
 14. عماد الدین طبری، (1376) تحفة الابرار فی مناقب الائمه الاطهار، تهران، میراث مکتوب.
 15. عماد الدین طبری، (1379) مناقب الطاهرین، تهران، سازمان چاپ وانتشارات.
 16. عماد الدین طبری، (1426) کامل البهائی فی السقیفه، نجف، مکتبة الحیدریه.
 17. عمادالدین طبری، (1339)معتقد الامامیه، به تصحیح محمد تقی دانش پژوه، تهران، دانشگاه تهران.
 18. مدرسی محمد علی، (1369) ریحانة الادب، تهران، انتشارات خیام.
  1. Skinner,Quentin,Motive,Intention and Inerpretation of Texts,New Literary History,Vol.3,No.2(Winter,1972)