موانع و چالش های صلح و گفتگو با تأکید بر اندیشه های امام خمینی(ره) (با تاکید بر نهج البلاغه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فقه و حقوق، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران

2 استاد، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

چکیده

امام خمینی (ره) یکی از شخصیت‌های ممتاز و کم نظیر تاریخ بشریت است که اندیشه‌های بلند و الهی او می‌تواند در همه زمینه‌ها برای جامعه بشری راهگشا باشد. امام خمینی (ره) اعتقاد داشتند دین الهی مبتنی بر فطرت است که سرشتی نیک، خداجو، صلح جو و عدالت طلب دارد و میانه ای با خشونت ندارد و هرگونه تلاش برای ایجاد پیوند میان دین و خشونت چه در سطح فردی، چه اجتماعی و چه در نظام بین الملل را اقدامی محکوم به شکست می دانستند. پیام اسلام و آرمان‌های امام خمینی (ره) دوری از خشونت و تأکید بر صلح و همزیستی به عنوان پایه های استحکام صلح در جامعه بشری است و گفتگو، منطق و استدلال شیوه مناسب و محکمی برای درک تفاوت‌ها و تقریب اندیشه‌هاست. در دیدگاه امام خمینی (ره) چالش‌ها و موانعی برای گفتگو و صلح پایدار وجود دارد که باید جامعه بشری برای رفع آنها اقدام کند. امام خمینی (ره) ) نادیده گرفتن استقلال کشورها و دخالت در امور آنها، عدم رعایت اصل احترام متقابل، نبود وحدت بین کشورها، صلح غیرواقعی، صلح ذلّت بار، یکسان نبودن توزیع قدرت، سیستم رقابتی میان ابرقدرت‌ها، وابستگی سازمان های بین المللی، فراموش کردن عدالت و معنویت در اهداف صلح و بودن تسلیحات در دست نااهلان را از جمله موانع صلح پایدار در جهان می‌دانند. در دیدگاه حضرت امام صلح پایدار و واقعی با توجه به موانعی که در جهان وجود دارد تنها به وسیله آخرین حجت الهی حضرت مهدی موعود (عج) تحقق می یابد که آن زمان ستمگران و مستکبران مغلوب، و صلح واقعی و شرافتمندانه بر پایه تعالیم الهی در همه جای جهان استقرار خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Barriers and Challenges of Peace and Dialogue with an Emphasis on Ideas of Imam Khomeini (ra) (With an Emphasis on Nahj Al-Balagha)

نویسندگان [English]

 • ابوالفضل فخرالاسلام 1
 • محمود قیوم زاده خرانقی 2
1 دانشجوی دکترای فقه و حقوق، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران
2 استاد، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران
چکیده [English]

Imam Khomeini (ra) is one of the unparalleled and outstanding figures of human history, divinely high ideas of whom can open the ways for human community in all fields. Imam Khomeini (ra) maintained that divine religion is based on nature that has good, God-seeking, peace-seeking and justice-seeking character; it has nothing to do with violence and he said any attempt to create violence and religion bond whether interpersonal, social and in international order is doomed to failure. The message of Islam and ideals of Imam Khomeini (ra) is to avoid violence, to emphasize on peace and co-existence as strong pillars of peace in human community and to have dialogue, logic and reasoning as suitable and firm method for understanding differences and approximating thoughts. To Imam Khomeini (ra), there are challenges and barriers for dialogue and peace that human community must remove. For Imam Khomeini (ra), the barriers for sustainable peace in the world are disregarding independence of countries and intervening in their affairs, disobeying the principle of mutual respect, absence of unity among nations, fake peace, humiliating peace, unequal distribution of power, competitive system of superpowers, dependence of international organizations, disremembering justice and spirituality in aims of peace and controlling weapons by wrong crowd. Imam Khomeini (ra) believes that real and sustainable peace can only be achieved by the last Proof, Imam Mahdi (may Allah hasten his emergence) thanks to the world barriers; at that time, oppressors and the arrogant powers will become defeated and there will be real and honorable peace established based on divine teachings all over the world.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Barriers of Peace
 • challenges
 • dialogue
 • Peace
 • Real Peace
 1. قرآن کریم
 2. نهج البلاغه
 3. افتخاری، اصغر، 1381، مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 4. خالقی‌افکند، علی، 1379، امام خمینی و گفتمان‌غرب، تهران: نشر انجمن معارف اسلامی ایران.
 5. امام خمینی، سیدروح الله، 1378، صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 6. امام خمینی، سیدروح الله، بی‌تا، وصیت‌نامه الهی-‌ سیاسی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 7. امام خمینی، سیدروح الله، 1378، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 8. دهشیری، محمدرضا، 1379، درآمدی بر نظریه سیاسی امام خمینی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
 9. عمیدزنجانی، عباسعلی، 1377، فقه‌سیاسی(حقوق بین‌الملل)، ج3، تهران: مؤسسه انتشارات کبیر.
 10. عزتی، مرتضی، 1375، فرهنگ توسعه از دیدگاه امام خمینی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (مرکز پژوهش‌های بنیادی)
 11. فوزی، یحیی، 1384، اندیشه سیاسی امام خمینی، قم: دفتر نشر معارف.
 12. مکارم‌شیرازی و دیگران، ناصر، 1367، تفسیر نمونه، چاپ سوم، قم: دارالکتب الاسلامیه، ج21.
 13. معلوف، لویس، بی تا، المنجد فی اللغه، چاپ دهم، تهران: اسماعیلیان.
 14. منصوری لاریجانی، اسماعیل، 1390، آشنایی با دفاع مقدس، چاپ سیزدهم، قم: انتشارات خادم الرضا (ع).