تمدن اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

چکیده

دین اسلام پس از استقرار، به‌سرعت توانست بنیان‌گذار تمدن شگرفی در جهان شود؛ به‌گونه‌ای که تمدن‌های دیگر، از‌جمله تمدن غربی را وام‌دار خود نماید. امام خمینی، ضمن توجه به ابعاد مادی و معنوی تمدن‌ها، با نقد تمدن غربی و تأکید بر مادی و تک بعدی بودن آن، تمدن اسلامی را جامع‌ترین تمدن‌ها دانسته که دارای روحی سرشار از ایمان است و این روح در تمامی ارکان آن جریان دارد. امام، ازسوی دیگر بر وجه معنوی و توان انسان‌سازی تمدن اسلامی به‌عنوان مهم‌ترین عنصر آن تأکید می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Islamic Civilization in the Eyes of Imam Khomeini (ra)

نویسنده [English]

 • محمد صادقی
استادیار، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
چکیده [English]

Religion of Islam, after being established, could abruptly found the wonderful civilization in the universe in such a way that have other civilizations including western civilization be indebted to itself. While paying attention to spiritual and material dimensions of civilizations and criticizing western civilization and underlining its uni-dimensional and material aspect, Imam Khomeini called Islamic civilization as the most exhaustive civilization that has a spirit replete with faith and where this spirit flows across all of its organs. On the other hand, Imam underscored the spiritual aspect and man-making capacity of Islamic civilization as its most important element.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Civilization
 • culture
 • Imam Khomeini (RA)
 • Islamic civilization
 1. امـام خـمینی، سید روح‌الله، چهل حدیث، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1371.
 2. امـام خـمینی، سید روح‌الله، خودباوری و خودباختگی از دیدگاه امام خمینی، تبیان‌ موضوعی، دفتر بیست و ششم، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1377.
 3. امـام خـمینی، سـید روح‌الله، دیدگاه‌های فرهنگی امام خمینی، تهران، ذکر، 1374.
 4. امـام خـمینی، سید روح‌الله، رویارویی‌ با‌ تهدیدات معاصر‌ در اندیشه امام خمینی، تهران، ستاد بزرگداشت یک‌صدمین سال میلاد امام خمینی، 1379.
 5. امـام خـمینی، سید روح‌الله، شرح حدیث جنود عقل و جهل، تـهران، مـؤسسه تنظیم‌ و نشر‌ آثار‌ امام خمینی، 1377.
 6. امـام خـمینی، سید روح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1378.
 7. امـام خـمینی، سید روح‌الله، صحیفه روح‌الله، تهیه و تنظیم رسول سعادت‌مند، قم، تسنیم، 1385‌.
 8. امـام خـمینی، سید روح‌الله، کشف‌الاسرار، قم، آزادی، بـی‌تا.
 9. امـام خـمینی، سـید روح‌الله، معاد از دیدگاه امام خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1378.
 10. امـام خـمینی، سید روح‌الله، نبوت از‌ دیدگاه‌ امام خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1380.
 11. امـام خـمینی، ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثـار امـام خمینی، 1381.
 12. جان‌احمدی، فاطمه‌، تـاریخ‌ فـرهنگ و تـمدن اسلامی، تهران، دفتر نشر مـعارف، 1388.
 13. صاحب‌الزمانی‌، ناصرالدین‌، سهم‌ اسلام در تمدن جهانی، تهران، بعثت، بی‌تا.

 

 

 1. طاهری‌ بنچناری‌، میثم، فـرهنگ و تـمدن غـرب از دیدگاه امام خمینی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1388.
 2. کـاشفی، مـحمدرضا، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، تهران، انتشارات مرکز جهانی علوم اسلامی، 1384‌.
 3. کرمی‌ فقهی، محمدتقی [و دیگـران]، جـستاری نظری در باب تمدن، قم، انتشارات پژوهشگاه‌ علوم‌ و فرهنگ‌ اسلامی، 1386.