واگرایی و همگرایی در روابط اتحادیه اروپا با آمریکا در موضوعات مهم جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مطالعات اروپا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد، پژوهشگاه امام صادق علیه السلام، قم، ایران

چکیده

شناخت مواضع و عملکرد اتحادیه اروپا و آمریکا با توجه به نقش آفرینی این دو بازیگر مهم و تاثیرگذار نظام بین الملل ضروری به نظر می رسید. برخی از مسائل مهم بین المللی از جمله تروریسم، تسلیحات کشتار جمعی، روند صلح خاورمیانه، و بویژه ایران و برنامه هسته ای کشورمان حجم قابل توجهی از ظرفیت های دیپلماسی و سیاست خارجی اتحادیه اروپا و آمریکا را به خود اختصاص داده است. هر دو قدرت سعی دارند با روش خاص خود منافع و علائق خود را در برخورد با مسائل مهم جهانی دنبال کنند. در مقاطع زمانی مختلف این اختلاف روش باعث اختلافاتی بین این دو قدرت در مسائل جهانی شده است که اگر با دیدی علمی به آن نگاه نشود در سطح و عمق این اختلافات و شیوه برخورد با آن  ممکن است دچار اشتباه شویم. بنابراین شناخت حوزه های قدیم و جدید مورد اختلاف و علل آنها ضروری به نظر می رسد نا با بررسی این موارد به سطح و دامنه این اختلافات در مقاطع زمانی مختلف پی برده تا شناخت و تحلیل واقع بینانه تری بدست آورده و به توان تاثیرگذاری هر کدام از دو قدرت با توجه به امکانات و ابزارهای آنها در موضوعات بین المللی پی ببریم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

US-EU Divergent and Convergent Relations in Important Matters of the Globe

نویسندگان [English]

  • مجتبی محمدی نودهکی 1
  • ابراهیم متقی 2
  • محمدرضا اصغری 3
1 کارشناس ارشد مطالعات اروپا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2 استاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران
3 کارشناس ارشد، پژوهشگاه امام صادق علیه السلام، قم، ایران
چکیده [English]

It seems necessary to recognize stands and functions of US and EU as to their role-plays as two major effective actors in international order. Some of the important international issues such as terrorism, weapons of mass destruction, Middle East peace process and particularly Iran and our country’s nuclear program have found considerable amount of capacities of US-EU foreign policy and diplomacy. Both powers try to pursue in their own specific way their interests and benefits in dealing with important matters of the world. In different times, this differential method has led to differences between both powers in global issues which if not scientifically checked shall be mistaken at the surface level or deeply and in the way of approaching them. Therefore, recognizing new and old areas of differences and their causes seems necessary so that the level and scope of these differences at different times might be learned by looking into these cases and a more realistic recognition can be reached. In this way, the effective potential of each of the two powers is understood considering their tools and facilities in international issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deterring and Weapons of Mass Destruction
  • Islamic Republic of Iran
  • Middle East
  • terrorism

 

-     احمدی لفورکی، بهزاد؛ کتاب اروپا (11)؛ ویژه مسائل استراتژیک اتحادیه اروپا؛ تهران: ابرار معاصر، 1391.
-     احمدی لفورکی؛ کتاب اروپا(9)؛ تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر، 1388.
-   اسدالله اطهری و دیگران؛«اتحادیه اروپا و خاورمیانه: در تلاطم قدرت نرم و قدرت سخت»، خاورمیانه؛ دوره نهم، ش 2 (تابستان 1390)، صص 3-1.
-     آقایی، داوود؛ اتحادیه اروپایی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ تهران: سرای عدالت، 1386.
-   امیری، مهدی؛«ارزیابی مقایسه ای مواضع و دیدگاه های اتحادیه اروپا و آمریکا درباره موضوعات مهم جهانی »، مجلس و پژوهش؛ دوره پنجم، ش 48 (دی 1389)، صص 190-125.
-     براندن، هنری؛ در جستجوی نظمی جدید برای جهان؛ مترجم احمد تدین، تهران: موسسه فرهنگی کیان، 1372.
-   بصیری، محمدعلی و مصطفی قاسمی؛«مواضع اتحادیه اروپا و آمریکا در پرونده هسته ای ایران»، اطلاعات سیاسی اقتصادی؛ دوره ششم، ش 226-225 (آذر 1388)، صص 119-104.
-   توحید فام، محمد و انوشا حضوری طریقه؛«تاثیر ساختار سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر روابط خارجی ایران با کشورهای عضو»، سیاست خارجی؛ دوره سوم، ش 2(تابستان 1390)، صص 394-361.
-     ثقفی عامری، ناصر؛ اروپا(3)؛ تهران: ابرار معاصر، 1383.
-    حیدری، محمد و سهراب انعامی علمداری؛« رفتارشناسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پس از یازده سپتامبر»، فصلنامه علوم سیاسی؛ ش 9 (زمستان87)، صص 194-173.
-   خدادی، حسن؛« رویکرد بنیاپارادایمی آمریکا به امنیت بعد از حادثه 11 سپتامبر و تاثیر آن بر امنیت ایران»، فصلنامه مطالعات سیاسی، ش 52و51، (تابستان 93)، صص 59-51.
-     دهشیار، حسین؛ سیاست خارجی آمریکا در آسیا؛ تهران: ابرار معاصر، 1382.
-   سلطانی نژاد و دیگران؛ آمریکا و برنامه هسته ای ایران؛ استراتژی برچینش و ابزارهای آن؛ تهران: فصلنامه مطالعات راهبردی، ش اول،(بهار1392)، صص 148-107.
-   عبدالعلی قوام و مهدی اعلائی؛« ژئوپلیتیک هسته ای ایران در چارچوب نظریه وابستگی متقابل پیچیده»، رهیافت های سیاسی و بین المللی؛ ش26 (تابستان 1390)، صص 34-9.
-     فلاحی، علی؛ اروپا(7)؛ تهران: ابرار معاصر، 1385.
-     قوام، عبدالعلی؛ روابط بین الملل(نظریه ها و رویکردها)؛ تهران: سمت، 1386.
-     کسینجر، هنری؛ دیپلماسی آمریکا در قرن 21؛ مترجم ابوالقاسم راه چمنی، ابرار معاصر،1381.
-     کگان، رابرت؛ بهشت و قدرت، آمریکا و اروپا در نظام نوین جهانی؛ مترجم محمود عبدالله زاده، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی، 1382.
-   مهرورز، آسیه؛« بررسی تحولات رهنامه دفاعی – نظامی ناتو بعد از 11 سپتامبر»، مرکز تحقیقات راهبردی دفاع؛ دوره دوم، ش 6(دی 1390)، صص 90-29.
-     هادیان، ناصر؛« برنامه هسته ای ایران، تکثیر دیدگاه ها و زمینه های گفتمانی»، فصلنامه سیاست؛ ش 1(بهار 1389)، صص 374_355.
-     واعظی، محمود و داوود کیانی؛ اتحادیه اروپا و سیاست بین الملل؛ تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک، 1387.
-     واعظی، محمود؛ سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا؛ تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، 1387.
-      Alon, Ben-Meir; {Nuclear iran is Not An Option: A New Negotiating Strategy To Prevent Iran From Developing Nuclear Weapons}; The Wbitebead Journal Of Diplomacy AND International Relations , Spring 2009 , Http://Blogs.Shu.Edu/Diplomocy / Files/Archives/07%20 Ben Meir .Pdf, 1391 , 4,11 , Pp. 78-79.
-      Aylin , Unver Noi ;{Iran,s Nu clear Programme: The Eu Approach To Iran In Comparison To The Us Approach } ; Marmara University EC Institute , Spring 2005,Http://Sam.Gov.Tr/Iran-Nuclear-Programme-The-Eu-Approach-To-Iran-In-Comparsion-To-The-Us-Approach, 1391,4,11, Pp. 92,93.
-      Gnesotto, Nicole; {Reshaping Eu-US Relations A Conceptraper} ; Notre Europe, March 2010, Http://Www.Notre-Europe.Eu/Uploads/TX-Publication/Etude 75-Eu-Us –Relations-En-01.Pdf, 1391/4/15, Pp. 1-33.
-      Jason, Zaborski; {Eterrlg a Nuclear iran} ; The Washington Quarterly, Summer 2005, Http://Www.Cpr.Org/Iran/Detering -Nuclear.Iran/P22292, 1391/4/11, Pp. 153-154.
-      Mix, Dereke; {The United States And Euroup : Current Issues}; Congressional / Research Service , Augusts 2009, Http://Www.Fas.Org /Sgp/Crs/Row/Rszz163, 1391,4,11, Pp. 1-3.
-      Wanis – St.John ;{Nuclear Negotions: Iran . The Eu (And The Us )}; Negotiation Journal, Augusts 2007, Http://Www.Aupeace.Org/ Files/Wanis  -Iran Eu And Us 2007 s.Pdf, 1391,4,11 , Pp. 1-4.