تعداد مقالات: 184

176. نقش آینده‌پژوهی در قوانین دینی برای اداره جامعه براساس نظریه ادراکات اعتباری

دوره 8، شماره 28، تابستان 1400، صفحه 94-75

10.22034/sej.2021.1912652.1268

سید حاتم مهدوی نور؛ حسین حاجی پور؛ عیسی مولوی وردنجانی


178. ژئوپلیتیک انرژی و سیاست خارجی ایران در دهه 70

دوره 8، شماره 27، بهار 1400، صفحه 103-122

10.22034/sej.2021.1913513.1269

حسین مسعودی پور؛ حسین کریمی فرد؛ بهرام یوسفی؛ فریدون اکبرزاده


180. واکاوی جایگاه سعادت در مکتب اخلاقی و سیاسی افلاطون

دوره 8، شماره 28، تابستان 1400، صفحه 117-140

10.22034/sej.2021.1923542.1301

حمیدرضا معمری؛ خدایار مرتضوی


181. جنگ نرم مقدم بر جنگ سخت؛ چرا و چگونه؟

دوره 8، شماره 29، پاییز 1400، صفحه 117-136

10.22034/sej.2021.1925866.1314

مرتضی موسی پور فتیده


182. بازاندیشی مفهوم توسعه سیاسی در گفتمان اصول‌گرای محمود احمدی‌نژاد

دوره 8، شماره 27، بهار 1400، صفحه 123-140

10.22034/sej.2021.1924729.1309

رضا محمدیان؛ حسین تفضلی؛ سید اسمعیل حسینی گلی


184. بررسی وضعیت هوش سیاسی مدیران تربیت بدنی دانشگاه‌های آزاد اسلامی سراسر کشور

دوره 8، شماره 28، تابستان 1400، صفحه 141-165

10.22034/sej.2021.1926406.1320

رضا هاشمی ماد؛ جواد ادبی فیروزجاه؛ رضا صابونچی؛ حسین علیمحمدی