تعداد مقالات: 184

101. بررسی مفهوم آزادی از منظر قرآن کریم

دوره 2، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 89-108

شریف لک زایی؛ نجمه کیخا


103. جایگاه خرافه‌گرایی و خرافه‌ستیزی در فکر سیاسی ایران (با تاکید بر عصر قاجار)

دوره 7، شماره 25، پاییز 1399، صفحه 91-114

10.22034/sej.2020.1902229.1247

فریبا مسعودی؛ محمود کتابی؛ علی اکبر امینی


104. آسیب شناسی حوزه انقلابی

دوره 4، شماره 14، زمستان 1396، صفحه 93-115

محسن مهاجرنیا


105. سازوکار عملیاتی برای توزیع منصفانه و ثمربخش فرصت‌ها در روند توسعه: با تمرکز بر اصل 44

دوره 6، شماره 21، پاییز 1398، صفحه 93-118

10.22034/sej.2019.668957

فاطمه قابل رحمت؛ سروش فتحی؛ مجید توسلی رکن آبادی؛ علی مرشدی زاد


109. نظریه دولت در اندیشه سیاسی ابن‌خلدون

دوره 7، شماره 26، زمستان 1399، صفحه 121-146

10.22034/sej.2021.1903156.1252

محمدرضا اویسی


110. بررسی رابطه اخلاق و سیاست در اندیشه و عمل شارلمان (موسس امپراطوری مقدس روم- ژرمنی)

دوره 7، شماره 24، تابستان 1399، صفحه 73-100

10.22034/sej.2020.1867163.1148

علیرضا طاهری زاده؛ اکبر اشرفی؛ عباسعلی رهبر؛ مرتضی محمودی


111. بررسی سوژگی زنان در شکل‌گیری گفتمان انقلاب اسلامی

دوره 5، شماره 18، زمستان 1397، صفحه 87-104

شهناز کریمی؛ مهرداد نوابخش؛ مصطفی ازکیا


115. سیر تطور مفهومی «توسعه» از منظر رادیکالیسم

دوره 6، شماره 19، بهار 1398، صفحه 95-128

10.22034/sej.2019.665745

هادی آجیلی؛ مهدی رضایی


117. تحولات اخیر منطقه خاورمیانه و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 9، پاییز 1395، صفحه 99-119

عباس مکرمی؛ محمد ستوده ارانی


119. اتحادیه اروپا و بحران سوریه

دوره 5، شماره 17، پاییز 1397، صفحه 99-120

سید مرتضی عریضی میبدی


120. آزادی و حقوق بشر از دو منظر سید احمد فردید و سید حسین نصر

دوره 4، شماره 13، پاییز 1396، صفحه 101-126

محمد جواد سعدی پور؛ علی دارابی


121. جایگاه مصلحت در اندیشه فقهی- سیاسی امام خمینی (ره)

دوره 3، شماره 7، بهار 1395، صفحه 103-113

خدیجه هاشمی؛ غلامرضا بهروزی لک


122. ابعاد هویت ایرانی در فرآیند جهانی شدن(مطالعه موردی بُعد اسلامیت)

دوره 5، شماره 15، بهار 1397، صفحه 103-138

پیروز هاشم پور؛ غفار زارعی


123. علل شکست انقلاب مصر و سقوط دولت مرسی

دوره 4، شماره 11، بهار 1396، صفحه 105-132

محمد ستوده؛ محمدعلی صادق زاده