تعداد مقالات: 184

51. واکاوی جایگاه «آموزه تفاوت» در «نظریه عدالت جان رالز» و تبیین جامعه مطلوب متناسب با آن

دوره 6، شماره 21، پاییز 1398، صفحه 45-64

10.22034/sej.2019.668902

حسن آرایش؛ سید مسعود حاصلی مفرد؛ محمد علی توانا


52. گفتمان انقلاب اسلامی و ترسیم الگوی بدیل برای دولت

دوره 6، شماره 20، تابستان 1398، صفحه 47-68

10.22034/sej.2019.667452

عطاءالله افسرده؛ شیوا جلال پور؛ حامد عامری گلستانی؛ حامد محقق نیا


53. مقایسه مواضع سیاسی دو رویکرد اصول‌گرایی و اصلاح‌طلبی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 25، پاییز 1399، صفحه 47-76

10.22034/sej.2020.1900656.1244

کریم قاسمی؛ محمدرضا اقارب پرست؛ اسماعیل شفیعی


54. الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، الگویی گفتمانی در راستای تحول همه جانبه

دوره 6، شماره 19، بهار 1398، صفحه 53-74

10.22034/sej.2019.665747

مصطفی مطهری خوشینانی؛ جهانبخش ایزدی


58. تحول گفتمان‌های امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 26، زمستان 1399، صفحه 71-96

10.22034/sej.2020.1909581.1261

داود بخشایی؛ محسن قلی پور


59. ارزیابی عملکرد خبری سه رسانه جریان‌‌ساز (روزنامه کیهان، اعتماد و همشهری) درباره «برجام» (1394-1395)

دوره 7، شماره 24، تابستان 1399، صفحه 31-52

10.22034/sej.2020.1880356.1200

مرضیه رفعتی؛ عبدالعلی قوام؛ خلیل میرزایی؛ زهرا خرازی محمدوندی آذر


60. دانش سیاسی در منظومه فکری امام خمینی (ره)

دوره 3، شماره 8، تابستان 1395، صفحه 43-67

علی شیرخانی؛ داود سبزی


61. تفکر سیاسی عمادالدین طبری

دوره 3، شماره 9، پاییز 1395، صفحه 45-68

علی خالقی


62. دشواره مشروعیت در تمدن اسلامی

دوره 4، شماره 13، پاییز 1396، صفحه 45-75

محمدهادی احمدی


64. واکاوی زمینه ها و ابعاد سیاست خارجی نوین عربستان در خاورمیانه

دوره 5، شماره 15، بهار 1397، صفحه 51-74

مهدی جاودانی مقدم؛ حامد حریرفروش


65. جایگاه منشور حقوق شهروندی در منابع حقوق ایران

دوره 5، شماره 17، پاییز 1397، صفحه 51-57

زهرا افتخاری پور؛ وحید اگاه


68. نسبت اسلام و سیاست با رویکرد منطق فازی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 57-75

مهدی قوامی پور؛ محمدعلی حسینی زاده


70. دموکراسی، آزادی و سکولاریسم در اندیشه امام خمینی (ره)

دوره 2، شماره 6، زمستان 1394، صفحه 59-73

زهرا صداقتی نیا؛ محمد قدرتی؛ مقصود رنجبر


71. بررسی اندیشه سیاسی سید اسدالله خرقانی

دوره 4، شماره 11، بهار 1396، صفحه 59-79

عصمت غفاری؛ مقصود رنجبر؛ علی شیرخانی


72. شورای همکاری خلیج فارس و روند بیداری اسلامی در بحرین

دوره 4، شماره 12، تابستان 1396، صفحه 59-78

مجید عباسی؛ حسن حسنی


74. مسئله آزادی در دو گفتمان اصول گرا و اصلاح طلب

دوره 1، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 61-82

سید ابوالفضل حسینی زاده؛ سید محمدعلی حسینی زاده


75. حوزه انقلابی، حفظ و تداوم نظام جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 14، زمستان 1396، صفحه 63-92

مسعود پورفرد