دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. نقش آینده پژوهی در قوانین دینی برای اداره جامعه بر اساس نظریه ادراکات اعتباری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

10.22034/sej.2021.1912652.1268

حسین حاجی پور؛ عیسی مولوی وردنجانی


2. بررسی و ارزیابی پیامدهای سیاسی اقتصاد نفتی پهلوی دوم

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

10.22034/sej.2020.1915052.1274

حسین حسین زاده؛ فریدون اکبرزاده؛ لنا عبدالخانی؛ حامد محقق نیا


3. بررسی نقش زمان در سیاستگذاری عموی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

10.22034/sej.2021.1919369.1286

علی اکبر ندائی؛ مقصود رنجبر؛ ماشااله حیدرپور


4. مسئولیت بین المللی ناتو از منظر حقوق بشر دوستانه بین المللی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

10.22034/sej.2021.1922008.1291

سالار سنجرزیی؛ سهراب صلاحی


5. بررسی رابطه مولفه‌های قشر بندی بر آگاهی و مشارکت سیاسی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

10.22034/sej.2021.1922665.1293

محمدرضا علی پور خدادادی؛ رضا پریزاد؛ محمد حسن الهی منش


6. تجزیه و تحلیل استراتژی‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در خاورمیانه با استفاده از مدل سوات

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

10.22034/sej.2021.1923596.1302

ابراهیم ارم؛ امین روان بد؛ غفار زارعی


7. تحلیل افتراق توسعه اقتصادی قدرت‌های نوظهور اقتصادی(بریکس)، با نظریه روستو

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

10.22034/sej.2021.1923852.1303

میلاد منصوری؛ محمد ترابی؛ ماشااله حیدرپور


8. کاربست نظریه پیوستگی جیمز روزنا در تحلیل سیاست منطقه گرایی دوره ی پهلوی دوم

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

10.22034/sej.2021.1924054.1305

حسین حسن پور دهنوی؛ اهورا راهبر؛ احمد بخشی؛ علی محمد زاده


9. پس رانهای گذار به دموکراسی در جمهوری اسلامی ایران دردهه پنجم

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

10.22034/sej.2021.1924360.1307

عسکری پورحبیب؛ علی کریمی مله


10. تأثیر شکاف قومیت‌ها در تحولات منجر به مشروطیت در ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

10.22034/sej.2021.1925377.1311

دمحمد قاسم پور؛ محمدعلی علیزاده؛ یوسف متولی حقیقی


11. تحلیل سیاست های اجتماعی تاثیرگذار نظام جمهوری اسلامی ایران بر حفظ سرمایه اجتماعی در استان خوزستان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

10.22034/sej.2021.1926056.1316

عبدالامیر عذاریانی؛ حسن خیری؛ حسین اژدری زاده


12. واکاوی تحولات فرهنگ و ارزش‌ها در فرآیند جهانی‌شدن و تاثیر آن در اقتدار ملی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

10.22034/sej.2021.1926089.1317

سعید جهانگیری


13. جایگاه امنیت اقتصادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

10.22034/sej.2021.1927935.1327

محسن عزیزی؛ سید مهدی فاطمی


14. نظام سیاسی لیبرال در اندیشه‌ لئو اشتراوس

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

10.22034/sej.2021.1929483.1329

علیرضا معشوری؛ روح الله شهابی؛ بهرام یوسفی؛ فریدون اکبرزاده


15. بررسی پیامد ها و چالش های سیاست خارجه جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران سوریه و یمن 14

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

10.22034/sej.2021.1929909.1330

عباس سیاحت اسفندیاری


16. راهبرد ایران در مبارزه با تأمین مالی تروریسم

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

10.22034/sej.2021.1930501.1334

حسین صالحی؛ ابومحمد عسگرخانی؛ سهراب صلاحی


17. بررسی تطبیقی گرایش های سیاسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی(باتاکید بر دوره های ششم و هفتم)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

10.22034/sej.2021.1930511.1335

علی محمدشریفی؛ معصومه رشاد


18. تحلیل فرایند تحریم‌های یک جانبه امریکا و تاثیر آن بر اشتغال و توسعه در ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

10.22034/sej.2021.1931776.1341

حمید جمال پور؛ خیراله پروین؛ مریم مرادی


19. نظریه حاکمیت سیاسی ولی فقیه در اندیشه فقهی ملا احمد نراقی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

10.22034/sej.2021.1933009.1344

عظیم ایزدی اودلو؛ بهنام بهاری اودلو


20. دولت، نفت و برنامه‌های تعدیل اقتصادی در ایران معاصر1368-1399

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

10.22034/sej.2021.1933163.1346

فاطمه میرعباسی؛ مقصود رنجبر


21. گونه ‌شناسی سازه‌های موثر در نقشه اجماعی تصویر برند سیاسی ایده‌آل ریاست جمهوری ایران با روش ماتریس اثرات متقابل

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

10.22034/sej.2021.1935002.1356

محمد حسین قورچانی خوزانی؛ زهره دهدشتی شاهرخ