1. بنیان ‏های خط‏ مشی ‏سیاسی امام خمینی(س) در عرصه سیاست خارجی

حسین بابائی؛ علیرضا گلشنی؛ مسعود جعفری نژاد

دوره 5، شماره 18 ، زمستان 1397، ، صفحه 1-18

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی بنیان‏ها و پایه‏های خط‏مشی سیاست خارجی امام خمینی است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و یافته‏ها نشان داد، معرفت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شناسی، هستی‏شناسی، ...  بیشتر

2. القاعده ردیابی مبانی ایدئولوژیک

سید محمدحسن شمس؛ ایشتوان کریستو نگی

دوره 6، شماره 19 ، بهار 1398، ، صفحه 1-26

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2024.665753

چکیده
  سازمان القاعده به عنوان یک گروه تروریستی، تفسیر خاصی از اسلام دارد که این تفسیر برگرفته از اعتقاداتی است که به عنوان اسلام سلفی شناخته می­شوند. طبق تفسیر آنها، جهان فقط دارای دو قلمرو است؛ قلمرو اسلام و قلمرو کفر. وظیفه قلمرو اسلام، که القاعده خود را مصداق آن می‌داند، جهاد با قلمرو کفر و از بین بردن آن است. هدف غائی القاعده این است ...  بیشتر

3. بررسی ریشه‌های سیاسی و ایدئولوژیک جنبش حوثی‌ها

احمد جانسیز؛ مصطفی تارین

دوره 6، شماره 21 ، پاییز 1398، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2019.668899

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی و تشخیص ریشه‌‌ها، انگیزه‌‌ها و محرک‌‌های سیاسی و ایدئولوژیک جنبش حوثی‌ها‌‌ که در سال‌های اخیر در کشور یمن شکل گرفته است، بود. در این رستا، در بررسی دلایل علمی و نظری جنبش الحوثی نظریۀ دکمجیان مورد توجه قرار گرفته و به نقش زیدیه و نیز اقدامات حکام یمن به ویژه علی عبدالله صالح و اندیشه‌‌های حسین الحوثی پرداخته ...  بیشتر

4. ارتباط ولایت مطلقه فقیه با نقش زمان و مکان در اجتهاد

افسانه ترکاشوند؛ محمود قیوم زاده؛ عباسعلی حیدری

دوره 6، شماره 22 ، زمستان 1398، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2019.670170

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تبیین ارتباط میان ولایت مطلقه فقیه و نقش زمان و مکان در اجتهاد و ارائه مطالعه نظری جدید در استفاده از نظریه ولایت مطلقه فقیه جهت تسهیل امور جامعه بود. در این راستا، نقش زمان و مکان در اجتهاد، احکام، پیدایش موضوعات جدید، کشف مصادیق جدید برای موضوعات، اجرای احکام، احکام حکومتی و ترجیح برخی از احکام بر بعضى دیگر(قاعده اهمّ ...  بیشتر

5. نظریه پردازی و بومی سازی علوم انسانی

علی شیرخانی؛ داود سبزی

دوره 6، شماره 20 ، تابستان 1398، ، صفحه 1-23

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2020.529402.1017

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی چالش‌های بومی‌سازی علوم انسانی به مثابه یک ضرورت برخواسته از گفتمان انقلاب اسلامی و نظریه‌پردازی به مثابه دستگاهی تبیینی برای تحلیل بهتر جامعه است. همچنین در این پزوهش  دو رهیافت اسلامی‌سازی و بومی‌سازی علوم انسانی با استفاده از منطق هم‌ارزی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. سوال اصلی پژوهش این است که مهمترین چالش‌های ...  بیشتر

6. رابطۀ تعاملی عدالت، معنویت و عقلانیت در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت و دستاوردهای آن

سیدکاظم سیدباقری؛ محمود مختاربند

دوره 7، شماره 25 ، پاییز 1399، ، صفحه 7-28

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2020.1892301.1227

چکیده
  هدف پژوهش حاضر جستجوی رابطۀ میان عدالت و معنویت و عقلانیت و دستاوردهای آن در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و بر این فرضیه تاکید دارد که با رابطۀ تعاملی و تاثیرگذار عدالت و معنویت، در عرصۀ فردی، زمینه برای ریزش دستاوردهای فردی به عرصۀ سیاسی- اجتماعی فراهم شده و مسیر را برای رسیدن به الگوی پیشرفت و سپس ...  بیشتر

7. فرایند جهانی‌شدن و ضرورت اتخاذ رویکرد فراگیر نسبت به هویت ملی ایران از سوی دولت جمهوری اسلامی

مجید عباس‌زاده مرزبالی؛ حسین رفیع

دوره 7، شماره 26 ، زمستان 1399، ، صفحه 7-32

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2021.1906900.1258

چکیده
  < p>هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی تاثیر فرایند جهانی شدن در ایجاد تحول در نگرش‌‌های اعضای جامعه ایران نسبت به ارکان هویت ملی ایران و ارائه‌‌ی الگوی سیاست‌‌گذاری هویتی مناسب، جهت صیانت از این هویت می‌‌باشد. بر این اساس، سوال اصلی پژوهش این است که با توجه به تاثیرات هویتی فرایند جهانی شدن در ایران، دولت جمهوری اسلامی با اتخاذ چه ...  بیشتر

8. مکتب جبل عامل و تحولات فرهنگی صفویه

محمدرضا عبداله نسب؛ علی شیرخانی؛ مقصود رنجبر

دوره 7، شماره 23 ، بهار 1399، ، صفحه 10-28

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2020.1884792.1211

چکیده
   هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیرات مکتب جبل عامل در تحولات فرهنگی حکومت صفوی بود. در این راستا و با روش توصیفی-تحلیلی، ماهیت و وسعت مهاجرت عالمان جبل عامل به ایران، شکل‌گیری صفویه و ارتباط آن با فقیهان جبل عامل، تاثیرات جبل عامل بر تحولات اجتماعی صفوی و تأسیس مکتب فقهی اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد  فقهای جبل عامل، به ...  بیشتر

9. جایگاه تحزب در اسلام

ایوب دامیار؛ محمد رحیم عیوضی

دوره 3، شماره 10 ، زمستان 1395، ، صفحه 1-26

چکیده
  با توجه به اینکه از یک سو، گروهی عقیده دارند تحزب در اسلام و دولت اسلامی، مایه ی تشتت و تفرقه و تضارب آرا گشته و در صفوف مسلمین رخنه و شکاف ایجاد می کند و این بر خلاف دستور قرآن کریم است که به فشرده بودن صفوف مسلمین دستور داده است.اینها برای اثبات ادله ی خود به این آیه ((واعتصموا بحبل الله جمیعأ ولا تفرقوا)) به ریسمان ناگسستنی الهی(وحدت ...  بیشتر

10. شاخص های علوم حوزوی در تراز حوزه انقلابی (با تأکید بر اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای دام ظله)

سید سجاد ایزدهی

دوره 4، شماره 14 ، زمستان 1396، ، صفحه 1-29

چکیده
  حوزه های علمیه که همواره و در هر زمانی متناسب با نیازهای جامعه خویش، بهه پاسهو و یی مسهال و مووهوعاجامعه مؤمنانه مشغول بوده اند، در بستر انقلاب اسلامی، باید مأموریتی مضاعف یافتهه و دانهش هها ی حهوزو ی را درراستای اداره مطلوب جامعه اسلامی به کار گیرند. تحقق ایه ن امهر وهمن ا ینکهه مسهتل م ملاح هه وهوابط ی ماننهدن ام وارگه ی « و » ...  بیشتر

11. چرایی و ویژگی‌های فرهنگ سیاسی دولت‌گرا

محمدرضا صیاد؛ محمد علی خسروی؛ علی شیرخانی؛ ملک تاج خسروی باب اناری

دوره 5، شماره 16 ، تابستان 1397، ، صفحه 1-25

چکیده
  فرهنگ سیاسی دولت‌گرا نوعی از فرهنگ سیاسی است که بر اساس آن مردم با دوری از عرصه‌ی فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی وظایف و اختیارات خود را در عرصه‌ی عمومی به دولت واگذار می‌کنند و نخبگان سیاسی نیز با پذیرش این وظایف و اختیارات انتظارت و توقعات فزاینده‌ای را از دولت‌ها به وجود می‌آورند.. با توجه به این که فرهنگ سیاسی نحوه نگرش و بینش هر ...  بیشتر

12. مسلمانان و پدیده نوین غرب‌گرایی؛ پیامدها و راه‌حل‏ها

مرتضی شیرودی؛ محمدسجاد شیرودی

دوره 5، شماره 17 ، پاییز 1397، ، صفحه 1-28

چکیده
  بارزترین نیازهاى جوانان جوامع اسلامی، نیازهاى روانى و فکرى است که اگر مورد غفلت و بى‏توجهى قرار گیرد، انحرافات و پیامدهاى ناگوارى را به همراه خواهد داشت. از جمله این پیامدها، فاجعه غرب‌گرایى و بى‏هویتى جوانان است که به صورت‌هاى مختلف بروز مى‏کند. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف اصلی پژوهش حاضر، ریشه‌یابی چالش غرب‌گرایی جوانان ...  بیشتر

13. امام خمینی (ره) و کنترل درونی قدرت سیاسی

مرتضی شیرودی؛ قاسم عابدی فیروزجائی

دوره 3، شماره 7 ، بهار 1395، ، صفحه 7-30

چکیده
  جوامع انسانی از ابتدای خلقت بشر تا به امروز متأثّر از قدرت سیاسی بوده، بطوری که گروه­های مختلفی جهت کسب و سلطة بر قدرت تلاش نموده­اند. کسب قدرت سیاسی توانمندی­هایی را در اختیار بشر قرار می­دهد که اگر کنترل نگردد زمینة گرایش حاکمان به سوءاستفاده از قدرت را فراهم می­آورد لذا اندیشمندان جهان با نگرش­های متفاوت به قدرت سیاسی، ...  بیشتر

14. کرامت انسانی و حق شهروندی در اندیشه امام خمینی (ره)

محسن پرواز؛ مصطفی کرمی؛ ماشااله حیدرپور

دوره 3، شماره 8 ، تابستان 1395، ، صفحه 7-21

چکیده
  در دنیایی که تفکر لیبرال‌دموکراسی، به‌ عنوان یکی از گفتمان‌های مطرح در جهان، متفکران غربی را واداشته که‌ آن‌ را تنها راه صحیح اداره ملت‌ها بدانند و دین را کاملاً از صحنه سیاست کنار بزنند و این باور را ایجاد کنند که دین، توانایی اداره جوامع بشری را ندارد، در ایران اسلامی، حکومتی دینی بر پایه ولایت فقیه، به رهبری فقیه فرزانه حضرت ...  بیشتر

15. آسیب شناسی فرهنگی حکومت دینی از منظر امام خمینی (ره)

مرتضی بابایی؛ مجتبی اشرافی

دوره 2، شماره 5 ، پاییز 1394، ، صفحه 7-31

چکیده
  هدف از برپائی حکومت از منظردین؛ به خدمت گرفتن قدرت سیاسی برای رسیدن به مقاصد والای دین مبین، همچون عدالت و نهادینه نمودن فرهنگ ناب اسلامی در جامعه می‌‌باشد. اما در برابر این هدف مقدس، آسیب‌ها و چالش‌هایی وجود دارد که رسیدن به اهداف مورد نظر را می تواند مورد تهدید قرار داده و این مساله همواره مورد دغدغه و باعث نگرانی رهبر و بنیان‌گذار ...  بیشتر

16. اهتمام به محیط زیست در فقه و فرهنگ امام خمینی (ره)

سید محمد شفیعی مازندرانی

دوره 2، شماره 6 ، زمستان 1394، ، صفحه 7-32

چکیده
  هدف از برپائی حکومت از منظردین؛ به خدمت گرفتن قدرت سیاسی برای رسیدن به مقاصد والای دین مبین، همچون عدالت و نهادینه نمودن فرهنگ ناب اسلامی در جامعه می‌‌باشد. اما در برابر این هدف مقدس، آسیب‌ها و چالش‌هایی وجود دارد که رسیدن به اهداف مورد نظر را می تواند مورد تهدید قرار داده و این مساله همواره مورد دغدغه و باعث نگرانی رهبر و بنیان‌گذار ...  بیشتر

17. اهداف عدالت سیاسی از منظر قرآن کریم

سیدکاظم سیدباقری؛ بتول ملاشفیعی

دوره 3، شماره 9 ، پاییز 1395، ، صفحه 7-24

چکیده
  عدالت سیاسی به عنوان یکی از عناصر کلیدی در اندیشۀ سیاسی اسلام، ارزشی است که با فراگیر شدن آن، امور جامعه، در پیوند با قدرت، به تناسب در جای خود، قرار می‌گیرد و حقوق شهروندان به شایستگی ادا می‌شود، طبعا بررسی اهداف آن به شفافیت و مرزکشی دقیق آن با دیگر مکاتب می‌انجامد، آن سان که مکاتب مختلف، اهداف متفاوت برای عدالت تعریف می‌کنند. ...  بیشتر

18. گفتمان انقلاب اسلامی و مسایل و چالش های فرا روی آن

علی خالقی

دوره 4، شماره 11 ، بهار 1396، ، صفحه 7-21

چکیده
  در نوشته حاضر بدنبال بررسی مسایلی هستیم که می توانند گفتمان انقلاب اسلامی ونظام برآمده ازآن را در محیط داخل وبیرون از آن به چالش بکشاند.احتمال ظهورچالش های گفتمانی از سوی اسلام مدنی،فرهنگی وسلفی با وجود بسترهای تشدید کننده ای داخلی مانند مشکلات فرهنگی،اجتماعی واقتصادی و جاه طلبی ودشمنی برخی از دولت های منطقه از جمله عربستان،ترکیه ...  بیشتر

19. استعمار،سیاست و دنیای اسلام در عصر مشروطیت

مرتضی شیرودی

دوره 4، شماره 12 ، تابستان 1396، ، صفحه 7-34

چکیده
  چکیده بی شک بخشی از دلایل وقوع انقلاب مشروطه را باید در خارج از مرزهای ایران جستجو کرد.در این زمینه،استعمار اروپایی عامل مهمی بود اما استعمار،فقط مسأله ایران و ایرانیان نبود بلکه استعمار را باید پدیده کلانی دانست که همه کشورهای اسلامی را در بر گرفت اما آنچه پیوند استعمار با جهان اسلام را پررنگ تر می کرد،ویژگی ها یا همان ناتوانی های ...  بیشتر

20. مبنای کلامی و تبیین قلمرو دین و تاثیر ان بر مفهوم حکومت از دیدگاه شهید مرتضی مطهری

محمد ترابی

دوره 4، شماره 13 ، پاییز 1396، ، صفحه 7-24

چکیده
  دیدگاههای متفاوت در عـرصه انـدیشه‌ها و فـلسفه‌ها و سپس تاثیر آن‌ بر‌ اندیشه‌ سیاسی و همچنین بر عمل سیاسی هـمیشه از مـهم ترین و سرنوشت‌سازترین مقوله‌های زندگی بشر بوده است‌ و دین‌ در‌ این میانه در طول تاریخ نقشی ویژه را به خود اخـتصاص داده اسـت. "قلمرو دین" یکی از مباحث مهم و نوپیدای دین پژوهی مدرن و انسان معاصر است که امروزه بخشی ...  بیشتر

21. راهبرد برابری فرصتها و امکانات در عدالت سیاسی با تاکید بر قرآن کریم

سیدکاظم سیدباقری

دوره 5، شماره 15 ، بهار 1397، ، صفحه 7-31

چکیده
  چکیده در عدالت سیاسی، مسائل مهمی چون توازن، اعطای حقوق سیاسی، رعایت قانون، مشارکت فعالانه و آزادانه افراد، حق بیان، حق انتقاد، تشکیل اجتماعات، حق انتخاب‌شدن و حق انتخاب‌کردن، برای شهروندان به رسمیت شناخته می‌شود و امور در نسبت با قدرت، به‌تناسب در جای خود، قرار می‌گیرد. پرسش اصلی نوشتار حاضر بررسی برابری فرصت‌ها و امکانات، به ...  بیشتر