کلیدواژه‌ها = دیکتاتوری منوّر
تعداد مقالات: 1
1. دولت «مقتدر مشروطه» در اندیشه ملک‌الشعراء بهار

دوره 7، شماره 24، تابستان 1399، صفحه 53-72

10.22034/sej.2020.1896506.1234

رضا افسرده؛ حامد عامری گلستانی؛ لنا عبدالخانی؛ حامد محقق نیا