1. بررسی رابطه اخلاق و سیاست در اندیشه و عمل شارلمان (موسس امپراطوری مقدس روم- ژرمنی)

علیرضا طاهری زاده؛ اکبر اشرفی؛ عباسعلی رهبر؛ مرتضی محمودی

دوره 7، شماره 24 ، تابستان 1399، ، صفحه 73-100

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2020.1867163.1148

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه اخلاق و سیاست در یکی از دوره‌های حکومتی بسیار برجسته اروپای مسیحی در قرون وسطی یعنی دوران حکمرانی شارلمان بود. بر این اساس، اینکه آیا در حکومت شارلمان آن طور که از آموزه‌های دین مسیحیت برمی‌آید مبنای سیاست بر رعایت دقیق موازین اخلاقی بوده است؟ و مباحث و اصول اخلاقی و مذهبی به چه میزان در تصمیم‌گیری‌ها ...  بیشتر