کلیدواژه‌ها = علوم انسانی نظریه‌پردازی بومی فرهنگ ایرانی – اسلامی
تعداد مقالات: 1
1. نظریه پردازی و بومی سازی علوم انسانی

دوره 6، شماره 20، تابستان 1398، صفحه 1-23

10.22034/sej.2020.529402.1017

علی شیرخانی؛ داود سبزی