کلیدواژه‌ها = گفتمان سیاسی شیعه
تعداد مقالات: 1
1. جدال جانشینی گفتمان‌های مقاومت شیعی و گفتمان تکفیری بر امنیت سنتی غرب آسیا

دوره 6، شماره 22، زمستان 1398، صفحه 81-109

10.22034/sej.2019.670176

مرتضی شیرودی؛ احمدرضا شاه علی؛ کرم جمشیدی فرد