کلیدواژه‌ها = بحران امنیتی
تعداد مقالات: 1
1. روندهای منطقه‌‌ای ایران در قبال بحران امنیتی در افغانستان

دوره 6، شماره 21، پاییز 1398، صفحه 19-44

10.22034/sej.2019.668901

رضا سیمبر؛ دانیال رضاپور؛ علی اسکندری نسب