کلیدواژه‌ها = " سرمایه اجتماعی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش سازمان های غیر دولتی در افزایش سرمایه اجتماعی و تاثیر آن بر توسعه در ایران مطالعه موردی استان قم

دوره 5، شماره 16، تابستان 1397، صفحه 163-188

هادی همتی نژاد؛ مقصود رنجبر؛ مهدی عسکری؛ سید وحید حسینی