کلیدواژه‌ها = الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت
تعداد مقالات: 1
1. الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، الگویی گفتمانی در راستای تحول همه جانبه

دوره 6، شماره 19، بهار 1398، صفحه 53-74

10.22034/sej.2019.665747

مصطفی مطهری خوشینانی؛ جهانبخش ایزدی