کلیدواژه‌ها = سلفی‌گرایی
تعداد مقالات: 1
1. القاعده ردیابی مبانی ایدئولوژیک

دوره 6، شماره 19، بهار 1398، صفحه 1-26

10.22034/sej.2024.665753

سید محمدحسن شمس؛ ایشتوان کریستو نگی