کلیدواژه‌ها = فرقه‌های‌ تکفیری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و مقایسه فرقه‌های تکفیری میان مسلمانان و مسیحیان؛ مطالعه موردی داعش و کوکلاکس کلان

دوره 5، شماره 17، پاییز 1397، صفحه 77-97

رعنا قاسمی؛ هادی واسعی؛ سید سعید رضا منتظری