1. حوزه انقلابی و علوم انسانی(ضرورت و گام های تحول)

قاسم ترخان

دوره 4، شماره 14 ، زمستان 1396، ، صفحه 163-183

چکیده
  حوزه‌های علمیه تحقق‌بخش فلسفه بعثت انبیا و به‌منظور شناخت، تبیین، تبلیغ و پاسداری از اسلام تأسیس شده‌اند و می‌توان هدایت انسان‌ها و جوامع و در نهایت، پیدایش تمدن اسلامی را از غایات آن‌ها برشمرد. از آنجا که دستیابی به اهداف یادشده با علوم انسانی سکولار میسر نیست، تولید علوم انسانی اسلامی از وظایف درجه اول حوزه‌های علمیه به شمار ...  بیشتر