1. راهبرد برابری فرصتها و امکانات در عدالت سیاسی با تاکید بر قرآن کریم

سیدکاظم سیدباقری

دوره 5، شماره 15 ، بهار 1397، ، صفحه 7-31

چکیده
  چکیده در عدالت سیاسی، مسائل مهمی چون توازن، اعطای حقوق سیاسی، رعایت قانون، مشارکت فعالانه و آزادانه افراد، حق بیان، حق انتقاد، تشکیل اجتماعات، حق انتخاب‌شدن و حق انتخاب‌کردن، برای شهروندان به رسمیت شناخته می‌شود و امور در نسبت با قدرت، به‌تناسب در جای خود، قرار می‌گیرد. پرسش اصلی نوشتار حاضر بررسی برابری فرصت‌ها و امکانات، به ...  بیشتر

2. نسبت سنجی فره ایزدی، فیلسوف شاه و امام در ساحت نظریه پردازی با تاکید بر آراء و اندیشه ابونصرفارابی

حبیب عشایری؛ محسن رضوانی

دوره 3، شماره 8 ، تابستان 1395، ، صفحه 93-111

چکیده
  رابطه ونسبت فرایزدی، فیلسوف شاه وامام در نظام اندیشگی بسیاری ازفلاسفه مسلمان سده های میانه اسلام اززوایای فکری مختلف مورد واکاوی وتحلیل قرارگرفته است. وهرکدام برمبنای اندیشه سیاسی اجتماعی خود دراین ارتباط نقطه نظراتی رابیان نموده اند که دراین خصوص می توان به فارابی، ابن سینا، ماوردی، ابن طقطقی، خواجه نظام الملک، غزالی، ابن تیمیه، ...  بیشتر

3. امام خمینی (ره) و کنترل درونی قدرت سیاسی

مرتضی شیرودی؛ قاسم عابدی فیروزجائی

دوره 3، شماره 7 ، بهار 1395، ، صفحه 7-30

چکیده
  جوامع انسانی از ابتدای خلقت بشر تا به امروز متأثّر از قدرت سیاسی بوده، بطوری که گروه­های مختلفی جهت کسب و سلطة بر قدرت تلاش نموده­اند. کسب قدرت سیاسی توانمندی­هایی را در اختیار بشر قرار می­دهد که اگر کنترل نگردد زمینة گرایش حاکمان به سوءاستفاده از قدرت را فراهم می­آورد لذا اندیشمندان جهان با نگرش­های متفاوت به قدرت سیاسی، ...  بیشتر