کلیدواژه‌ها = سیاستگذاری عمومی
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه جامعه مدنی و کنشگران غیردولتی در سیاستگذاری عمومی ایران (1392-1384)

دوره 6، شماره 19، بهار 1398، صفحه 75-94

10.22034/sej.2019.665769

نادیا آقارضایی طرخورانی؛ علی محسنی؛ محمدحسن الهی منش