کلیدواژه‌ها = روحانیت
تعداد مقالات: 3
1. نوسازی و گفتمان فرهنگی - مذهبی در دو دهه پایانی عصر پهلوی دوم

دوره 6، شماره 22، زمستان 1398، صفحه 139-172

10.22034/sej.2019.670178

سعید جهانگیری؛ ابوالقاسم طاهری


3. قانون اساسی مشروطیت در ترازوی اندیشه شیخ فضل الله نوری

دوره 4، شماره 13، پاییز 1396، صفحه 159-178

علیرضا نائیج؛ سیدابراهیم معصومی؛ مرتضی اشرافی