1. فقه حکومتی در اندیشه امام خمینی (ره)

هادی شاکری؛ الهه بزمیان؛ مسعود مطلبی

دوره 3، شماره 8 ، تابستان 1395، ، صفحه 23-41

چکیده
  فقه شیعه پیوسته در حال تحول می‌باشد با پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت فقیهان جامعه بسیاری از پرسش‌های مربوط به حوزه‌ی فقه در جامعه اسلامی به دستگاه فقه عرضه شد که رویکردهای فقهی باتوجه به مبانی فکری و اجتهادی خود درصدد پاسخ به آن برآمدند. فقه حکومتی، احکامی است که حاکم جامعه بر مبنای ضوابط پیش‏بینی شده شرعی و بر طبق مصالح عمومی مسلمین ...  بیشتر

2. کرامت انسانی و حق شهروندی در اندیشه امام خمینی (ره)

محسن پرواز؛ مصطفی کرمی؛ ماشااله حیدرپور

دوره 3، شماره 8 ، تابستان 1395، ، صفحه 7-21

چکیده
  در دنیایی که تفکر لیبرال‌دموکراسی، به‌ عنوان یکی از گفتمان‌های مطرح در جهان، متفکران غربی را واداشته که‌ آن‌ را تنها راه صحیح اداره ملت‌ها بدانند و دین را کاملاً از صحنه سیاست کنار بزنند و این باور را ایجاد کنند که دین، توانایی اداره جوامع بشری را ندارد، در ایران اسلامی، حکومتی دینی بر پایه ولایت فقیه، به رهبری فقیه فرزانه حضرت ...  بیشتر

3. دانش سیاسی در منظومه فکری امام خمینی (ره)

علی شیرخانی؛ داود سبزی

دوره 3، شماره 8 ، تابستان 1395، ، صفحه 43-67

چکیده
  سیاست و دانش مربوط به آن، یکی از مسائل اصلی حوزه علوم انسانی محسوب می گردد که، ذهن بسیاری از نظریه پردازان و محیط های علمی را به خود مشغول کرده است. به همین دلیل بررسی آثار اندیشمندان بزرگ می تواند به فهم و بومی سازی سیاست و دانش آن کمک شایان توجهی نماید. یکی از شخصیت هایی که اندیشه ها و دستگاه فکری وی می تواند در خصوص شناخت شناسی سیاست ...  بیشتر

4. جایگاه مصلحت در اندیشه فقهی- سیاسی امام خمینی (ره)

خدیجه هاشمی؛ غلامرضا بهروزی لک

دوره 3، شماره 7 ، بهار 1395، ، صفحه 103-113

چکیده
  حضرت امام خمینی (ره) نخستین فقیه در تاریخ سیاسی تشیع هستند که موفق به تشکیل حکومت و پیاده نمودن نظریه ولایت فقیه گردیدند. ایشان در همین راستا به فقه المصلحه با دیدی متفاوت تر از گذشته نگریسته و جنبه اجتماعی وحکومتی آن را برجسته تر از قبل نشان دادند این در حالی است که علمای متقدم شیعی در آثارشان بیشتر به جنبه حضور مصلحت در حوزه مسایل شرعی ...  بیشتر

5. تمدن اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره)

محمد صادقی

دوره 2، شماره 6 ، زمستان 1394، ، صفحه 33-58

چکیده
  دین اسلام پس از استقرار، به‌سرعت توانست بنیان‌گذار تمدن شگرفی در جهان شود؛ به‌گونه‌ای که تمدن‌های دیگر، از‌جمله تمدن غربی را وام‌دار خود نماید. امام خمینی، ضمن توجه به ابعاد مادی و معنوی تمدن‌ها، با نقد تمدن غربی و تأکید بر مادی و تک بعدی بودن آن، تمدن اسلامی را جامع‌ترین تمدن‌ها دانسته که دارای روحی سرشار از ایمان است و این ...  بیشتر

6. اندیشه های فراملّی امام خمینی (ره) و تجلّی جهانی آن

ماشااله حیدرپور؛ حسن بشارتی راد

دوره 2، شماره 5 ، پاییز 1394، ، صفحه 33-59

چکیده
  امام خمینی (ره) با اندیشه‌ی جامع و سیره‌ی عملی خود، به عنوان حقیقتی ماندگار و شخصیتی فراملّی در جامعه‌ی بشری فروزان است. شخصیت امام خمینی (ره) به واسطه‌ی گستره‌ی فکری و قلمرو عملی،‌ از ابعاد متعدد و جهات متنوعی برخوردار می‌باشد. این ویژگی به طور مستقیم در اندیشه و سیره‌ی گفتاری و رفتاری ایشان انعکاس یافته است، به گونه‏ای که واکاوی ...  بیشتر

7. تأملی بر مبانی سیاست خارجی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران در اندیشه امام خمینی (ره)

مهدی جاودانی مقدم

دوره 2، شماره 5 ، پاییز 1394، ، صفحه 99-121

چکیده
  بدون شک اندیشه های امام خمینی (ره) یکی از مهم ترین مبانی نظری سیاست خارجی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران به حساب می آید. این مساله از یکسو متاثر از جایگاه منحصر به فرد حضرت امام (ره) به عنوان بنیانگذار انقلاب اسلامی و از سوی دیگر تاثیرگذاری این اندیشه ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عمل سیاسی کارگزاران سیاسی و دفاعی آن می باشد. براین ...  بیشتر