کلیدواژه‌ها = حزب توده
تعداد مقالات: 1
1. تجزیه و تحلیل مفهوم انقلاب در گفتمان مارکسیستی ایران معاصر

دوره 7، شماره 26، زمستان 1399، صفحه 33-70

10.22034/sej.2021.1904569.1254

رضا صادقیان؛ علی علی حسینی؛ علیرضا گلشنی