1. شورای همکاری خلیج فارس و روند بیداری اسلامی در بحرین

مجید عباسی؛ حسن حسنی

دوره 4، شماره 12 ، تابستان 1396، ، صفحه 59-78

چکیده
  بحرین کشوری کوچک اما مهم در معادلات منطقه ای است. این کشور در دوره پس از استقلال از ایران در سال 1971 همواره تلاش داشته تا با توجه به ضعف ژئوپلتیکی و ناتوانی در حفظ امنیت و استقلال به اتحاد با قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای مبادرت کند. لذا زمانیکه تشکیل شورای همکاری خلیج فارس در سال 1981 مطرح شد این کشور با توجه به ضعف های ساختاری در حوزه ...  بیشتر