کلیدواژه‌ها = افغانستان
تعداد مقالات: 2
1. روندهای منطقه‌‌ای ایران در قبال بحران امنیتی در افغانستان

دوره 6، شماره 21، پاییز 1398، صفحه 19-44

10.22034/sej.2019.668901

رضا سیمبر؛ دانیال رضاپور؛ علی اسکندری نسب


2. نقش زنان در فرآیندهای مربوط به صلح در عصر جهانی شدن؛ مطالعه موردی افغانستان

دوره 5، شماره 15، بهار 1397، صفحه 173-199

نیلوفر عمرانی؛ مهدی عباس زاده فتح آبادی؛ شهرام عسکری حصن