1. انگاره امّت در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

ابوذر گوهری مقدم؛ سید علی لطیفی

دوره 2، شماره 6 ، زمستان 1394، ، صفحه 117-141

چکیده
  بازشناسی کلیدواژگان اساسی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) گذرگاهی مهم برای شناخت مطلوب منظومه فکری-سیاسی بنائی که ایشان به‌صورت حقوقی و نهادی بعد از انقلاب 1375 بنانهاده و از خود به یادگار گذاشته‌اند. «امت» از دانش واژه‌هایی است که درون‌مایه‌ی دینی و صبغه اسلامی داشته و از ادبیات دینی وارد اندیشه سیاسی متفکران اسلامی علی‌الخصوص ...  بیشتر