1. بررسی زمینه‌های شکل‌گیری و عملکرد دکترین مسئولیت حمایت در حقوق بین‌الملل

محمدرضا حکاک‌زاده؛ آرزو بزرگ دعاگو

دوره 6، شماره 21 ، پاییز 1398، ، صفحه 119-140

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2019.668960

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی زمینه‌های شکل‌گیری مداخله بشردوستانه در حقوق بین‌الملل، به ویژه مفهوم جدیدی که در این زمینه تحت عنوان «دکترین حمایت» مطرح شده، بود. پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام شد. یافته‌ها نشان داد، اگرچه از آغاز ایجاد دکترین مسئولیت حمایت تاکنون، در بحران‌‌هایی نظیر بحران دارفور، لیبی و حتی در تسونامی هایتی ...  بیشتر

2. حقوق اقلیت‌ها در اسلام با تاکید بر روایات عصر ظهور

سید مهدی میرداداشی

دوره 6، شماره 19 ، بهار 1398، ، صفحه 27-52

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2019.665746

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی حقوق اقلیت‌ها در اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر و در اسلام با تکیه بر روایات عصر ظهور است. یافته‌های این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و مطالعه کتابخانه‌ای است، نشان می‌دهد که با تأسی به اصول قرآنی، کرامت انسانی، عدالت ائمه معصومین و اختیار انسان، هر روایتی که مغایر با این اصول راهنما باشد، قابل پذیرش نیست و حضرت ...  بیشتر